Newsletter

POLIMEX MOSTOSTAL SA (11/2023) Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancyjnej.

28.03.2023, 17:37aktualizacja: 28.03.2023, 17:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 11/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 28 marca 2023 roku został zawarty z bankiem Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, działającym poprzez swój oddział Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks do Umowy o linię gwarancyjną ("Umowa") z limitem w kwocie 472.000.000,00 PLN ("Limit linii"), na mocy którego ustalony został nowy maksymalny okres ważności gwarancji wystawianych w ramach Umowy na datę 31 grudnia 2027 roku. Limit linii przysługujący Spółce na podstawie Umowy ma charakter odnawialny i obowiązuje nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. W ramach aneksowanej Umowy Spółka planuje pozyskać w szczególności gwarancje na potrzeby finansowania kontraktu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku ("Kontrakt Rybnik"). W wyniku zawartego aneksu do Umowy zaktualizowane zostały warunki cenowe współpracy oraz zakres jej zabezpieczeń. Zgodnie z Umową, wierzytelności Banku będą zabezpieczone: (i) przelewem na rzecz Banku wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce z tytułu finansowanych przez Bank kontraktów, w szczególności Kontraktu Dolna Odra, Kontraktu Czechnica oraz Kontraktu Rybnik, (ii) zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z umowy rachunku bankowego dotyczących rachunków bankowych otwartych w Banku oraz (iii) zastawem finansowym na środkach pieniężnych zgromadzonych na takich rachunkach otwartych w Banku. Ponadto, Spółka złoży zaktualizowane oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 17:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ