Newsletter

POLIMEX MOSTOSTAL SA (38/2023) Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny od Emitenta.

03.10.2023, 10:59aktualizacja: 03.10.2023, 11:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 38/2023

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zostały zawarte umowy ("Umowa Niepodlegająca Cesji" i "Umowa Podlegająca Cesji", łącznie "Umowy") pomiędzy Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (podmiot w 100% zależny od Emitenta, "NN"), a Przedsiębiorstwem "AGAT" S.A. z siedzibą w Koluszkach ("Wykonawca"). Przedmiotem Umów jest wykonanie w formule EPC przez Wykonawcę prac z zakresu branży elektrycznej, AKPiA i teletechnicznej w ramach zadania pn. "PAKIET K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin" (o zawarciu przez konsorcjum, w skład którego wchodzi NN, umowy na realizację ww. zadania, Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2023 w dniu 5 lipca 2023 r.). Łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu Umów wynosi 272,3 mln PLN i ma charakter ryczałtowy z możliwością indeksacji. Termin realizacji przedmiotu Umów ustalono na 42 miesiące od daty ich wejścia w życie. Wykonawca udzieli gwarancji od wad fizycznych przedmiotu Umów na okres: 36 miesięcy - w zakresie robót budowlanych, usług zrealizowanych w ramach przedmiotu Umowy i dokumentacji; (ii) 24 miesięcy - w zakresie dostaw, w tym materiałów i urządzeń ; (iii) 60 miesięcy - w zakresie prac i dostaw dla systemów kablowych 6 kV. Wykonawca wniesie w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na rzecz NN zabezpieczenie należytej realizacji Umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia oraz zabezpieczenie usunięcia wad i usterek przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym w wysokości 5% wartości wynagrodzenia. Pozostałe warunki Umów, nie odbiegają znacząco od standardowo obowiązujących na rynku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.10.2023, 10:59
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii