Newsletter

Postępy prac w ramach projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap”

19.11.2020, 08:30aktualizacja: 19.11.2020, 08:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów na oczyszczalni ścieków - Izolacja rurociągów na instalacji LAV38000 (Obiekt nr 2)
Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów na oczyszczalni ścieków - Izolacja rurociągów na instalacji LAV38000 (Obiekt nr 2)
Wodociągi Białostockie zgodnie z planem realizują swój kolejny, trzeci współfinansowany przez Unię Europejską Projekt „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap". Dzięki działaniom oszczędnościowym uzyskały zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę kanalizacji sanitarnej w dwunastu ulicach

Do wybudowania pozostała jeszcze sieć w ulicach: Polnej, Kiemliczów, Rzędziana, Wasilkowskiej, Zwierzynieckiej. Planuje się zakończenie prac w tych ulicach w grudniu 2021 r. W efekcie jeszcze więcej mieszkańców może korzystać z wygód związanych z bezpośrednim odprowadzaniem płynnych nieczystości do systemu kanalizacyjnego i dalej, do oczyszczalni ścieków.

Budowa, przebudowa lub modernizacja sieci została wykonana na ulicach: Sejneńskiej, Handlowej, Hurtowej, Magazynowej i Składowej na os. Bażantarnia, Angielskiej, Kieleckiej, Mohylowskiej, Toruńskiej oraz fragmentach ulic: Bema i Młynowej w Centrum, a także ulic: Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej, na osiedlu Bacieczki, Kozłowej-Białostoczek, Saturna, Brzechwy, Sowlańskiej, Nowakowskiego, Zawady-Lodowa-Chmielowa, Honorowych Krwiodawców, Zyndram-Kościałkowskiego, Kryształowej oraz Płockiej i Przytorowej. Zaawansowanymi technicznie metodami bezwykopowymi dokonano renowacji dużych kanałów sanitarnych pod ruchliwymi ulicami w centrum miasta: Akademicką, Legionową, Malmeda, Spółdzielczą oraz ul. Zwycięstwa.

Na terenie białostockiej oczyszczalni ścieków zbudowano w latach 2017-18 dwa nowe bloki biologiczne, co wpłynęło na lepszy efekt oczyszczania płynnych nieczystości z całej aglomeracji. Obecnie trwa hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni w celu likwidacji lub ograniczenia oddziaływania uciążliwych zapachów towarzyszących procesom oczyszczania ścieków.

W latach 2017-18 na terenie Stacji Uzdatniania Wody Jurowce zbudowano pierwszą elektrownię fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne Wodociągów Białostockich. W Stacji Uzdatniania Wody Wasilków aktualnie trwa modernizacja stawów infiltracyjnych, w których jest gromadzona woda powierzchniowa z rzeki Supraśl na potrzeby ujęcia wody dla Białegostoku i Wasilkowa.

W dniu 29.09.2020 r. na terenie Wydziału Produkcji Wody Wasilków-Pietrasze, odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem był nowo wybudowany III Pulsator na SUW Pietrasze w ramach projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków”. Podczas konferencji odbyło się zwiedzanie nowo wybudowanego III Pulsatora wraz z informacją o technologii uzdatniania wody zaś briefing prasowy był połączony z degustacją białostockiej wody. Nowe urządzenie zwiększa wydajność procesu koagulacji wody, przez co cała technologia uzdatniania wody staje się jeszcze bardziej efektywna i skuteczna. Zakończenie realizacji całego Projektu jest zaplanowane na wiosnę 2022 roku.

Nazwa Beneficjenta: "Wodociągi Białostockie" sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Image
belka

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.11.2020, 08:30
Źródło informacji Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.