Newsletter

Biznes i finanse

PUNKPIRATES SA (24/2021) Wydanie oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

26.10.2021, 17:44aktualizacja: 26.10.2021, 17:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 24/2021

Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 7 października 2021 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał oświadczenie nr 1196/2021 o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja ("Akcje"), wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki. Akcje zostały oznaczone kodem PLIQPRT00041.

Rejestracja Akcji nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLIQPRT00033, w których zostało wykonane prawo objęcia Akcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.10.2021, 17:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ