Newsletter

Biznes i finanse

PZU SA (12/2021) Zmiana projektu uchwały oraz załącznika do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na 16 czerwca 2021 roku

10.06.2021, 19:02aktualizacja: 10.06.2021, 19:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 12/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 20 maja 2021 roku, dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("ZWZ"), ("PZU SA") na dzień 16 czerwca 2021 roku, Zarząd PZU SA informuje, że uległ zmianie projekt uchwały ZWZ PZU SA do pkt 18 porządku obrad ZWZ oraz załącznik nr 2 do projektu tej uchwały, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z wyników oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA ("Sprawozdanie").

Zarząd PZU SA przekazuje zmieniony projekt uchwały oraz Sprawozdanie w załączeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.06.2021, 19:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ