Newsletter

PZU SA (24/2023) Zawiadomienie PTE Allianz Polska S.A. o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów PZU SA

24.11.2023, 13:40aktualizacja: 24.11.2023, 13:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 24/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") przekazuje w załączeniu zawiadomienie, przekazane Spółce przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. ("PTE Allianz Polska S.A.") zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym ("Allianz OFE"), informujące, że w wyniku sprzedaży w dniu 16 listopada br. akcji Spółki udział w ogólnej liczbie głosów PZU SA na rachunku Allianz OFE wynosi poniżej 5%.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem, przed transakcją sprzedaży akcji Allianz OFE posiadał

43 192 396 akcji Spółki, co stanowiło 5,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 43 192 396 głosów stanowiących 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po transakcji sprzedaży akcji Allianz OFE posiada 42 530 871 akcji, stanowiących 4,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 42 530 871 głosów stanowiących 4,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 13:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ