Newsletter

RAFAMET SA (51/2023) Zawarcie przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. umowy faktoringu pełnego z Bankiem Millennium S.A.

22.11.2023, 18:16aktualizacja: 22.11.2023, 18:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 51/2023

W dniu dzisiejszym Emitent powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. (Spółka) umowy faktoringu pełnego z Bankiem Millennium S.A. (Faktor) z limitem usługi w wysokości 3.000.000 zł.

Rodzaj świadczonej usługi faktoringowej jest określony szczegółowo dla każdego kontrahenta na liście kontrahentów. W ramach usługi faktoringu pełnego Faktor na warunkach określonych w umowie przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Z dniem włączenia kontrahenta na listę kontrahentów, Spółka przenosi na faktora własność wszystkich istniejących wierzytelności oraz wszelkie związane z nimi prawa, jak również prawa do wszystkich przyszłych wierzytelności w stosunku do kontrahenta z listy kontrahentów, co oznacza, że przeniesienie na faktora przyszłej wierzytelności następuje z chwilą powstania tej wierzytelności.

Okres obowiązywania limitu upływa w dniu 16.11.2024 r. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.11.2023, 18:16
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ