Newsletter

RAINBOW TOURS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

26.05.2023, 17:20aktualizacja: 26.05.2023, 17:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 556 033 315 762 118 292 67 947
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 269 -7 847 5 163 -1 689
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 016 -8 646 4 897 -1 860
Zysk (strata) netto 18 764 -7 841 3 992 -1 687
Całkowite dochody (ogółem) 16 086 -6 190 3 422 -1 332
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -30 336 -37 566 -6 454 -8 084
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 388 4 036 -3 486 868
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -28 377 30 922 -6 037 6 654
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -75 101 -2 608 -15 977 -561
Aktywa razem 769 523 603 461 164 586 129 707
Zobowiązania długoterminowe 106 454 112 861 22 767 24 258
Zobowiązania krótkoterminowe 493 080 347 457 105 460 74 682
Kapitał własny 169 989 143 143 36 357 30 767
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 311 313
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 1,29 -0,54 0,27 -0,12
Wartość księgowa na jedną akcję  11,68 9,84 2,50 2,11
Dane jednostkowe
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 554 837 315 816 118 038 67 958
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 350 -3 572 6 031 -769
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 28 543 -4 238 6 072 -912
Zysk (strata) netto 23 144 -3 433 4 924 -739
Całkowite dochody (ogółem) 21 051 -3 178 4 478 -684
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -44 986 -37 785 -9 570 -8 131
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 119 -498 25 -107
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -28 377 35 470 -6 037 7 633
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -73 244 -2 813 -15 582 -605
Aktywa razem 662 182 498 389 141 628 107 123
Zobowiązania długoterminowe 53 471 51 396 11 436 11 047
Zobowiązania krótkoterminowe 480 133 331 406 102 691 71 232
Kapitał własny 128 578 115 587 27 500 24 844
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 311 313
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 1,59 -0,24 0,34 -0,05
Wartość księgowa na jedną akcję  8,84 7,94 1,89 1,71

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 17:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.