Newsletter

RAINBOW TOURS SA Raport okresowy roczny RR

19.04.2024, 18:38aktualizacja: 19.04.2024, 18:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 3 251 788,00 2 352 088,00 718 088,00 501 693,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 204 641,00 19 898,00 45 191,00 4 244,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 207 746,00 17 631,00 45 876,00 3 761,00
Zysk (strata) netto 167 016,00 13 921,00 36 882,00 2 969,00
Całkowite dochody (ogółem) 152 581,00 10 590,00 33 694,00 2 259,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 218 550,00 66 026,00 48 262,00 14 083,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 432,00 -21 155,00 1 200,00 -4 512,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -92 580,00 6 729,00 -20 444,00 1 435,00
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 131 402,00 51 600,00 29 017,00 11 006,00
Aktywa razem 899 882,00 612 381,00 206 965,00 130 575,00
Zobowiązania długoterminowe 42 344,00 79 417,00 9 739,00 16 934,00
Zobowiązania krótkoterminowe 644 489,00 425 437,00 148 227,00 90 713,00
Kapitał własny 213 049,00 107 527,00 48 999,00 22 927,00
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455,00 1 455,00 335,00 310,00
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 11,48 0,96 2,53 0,20
Wartość księgowa na jedną akcję  14,64 7,39 3,00 1,58

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2024, 18:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ