Newsletter

RAINBOW TOURS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

19.04.2024, 18:43aktualizacja: 19.04.2024, 18:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 3 293 392,00 2 393 306,00 727 275,00 510 485,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 215 014,00 32 828,00 47 481,00 7 002,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 215 454,00 28 751,00 47 578,00 6 133,00
Zysk (strata) netto 173 763,00 22 330,00 38 372,00 4 763,00
Całkowite dochody (ogółem) 146 774,00 24 721,00 32 412,00 5 273,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 256 104,00 82 518,00 56 555,00 17 601,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 740,00 -20 170,00 -4 138,00 -4 302,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -104 151,00 -3 866,00 -23 000,00 -825,00
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 133 213,00 58 482,00 29 417,00 12 474,00
Aktywa razem 983 429,00 725 990,00 226 180,00 154 798,00
Zobowiązania długoterminowe 74 835,00 133 520,00 17 211,00 28 469,00
Zobowiązania krótkoterminowe 658 818,00 438 567,00 151 522,00 93 513,00
Kapitał własny 249 776,00 153 903,00 57 446,00 32 816,00
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455,00 1 455,00 335,00 310,00
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552,00 14 552,00 14 552,00 14 552,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 11,94 1,53 2,64 0,33
Wartość księgowa na jedną akcję  17,16 10,58 3,95 2,26

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.04.2024, 18:43
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ