Newsletter

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za I kwartał fiskalny 2022

06.05.2022, 10:40aktualizacja: 06.05.2022, 10:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Kwartalne przychody wyniosły 97,9 mln $, co stanowi wzrost o 11,4% rok do roku.

Marża brutto osiągnęła 62,0%, wzrastając z poziomu 61,5% rok do roku.

Kwartalna wartość zaliczek wyniosła 97,7 mln $, co stanowi wzrost o 20,6% rok do roku.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 45,8 mln $, co stanowi wzrost o 87,2% rok do roku.

2884 aktywnych klientów według stanu na dzień 31 marca 2022 r., o 13,1% więcej w skali rok do roku.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj wyniki za I kwartał zakończony 31 marca 2022 r.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005349/en/.

„W pierwszym kwartale osiągnęliśmy rekordowe przychody i rekordową sprzedaż fakturowaną, a także osiągnęliśmy wskaźnik utrzymania przychodów na poziomie 94% dla przychodów z opłat abonamentowych, względem 91% w roku poprzednim - oświadczył Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - W tym kwartale nadal obsadzaliśmy stanowiska w zakresie działalności regionalnej i sprzedaży i zamknęliśmy jedne z największych transakcji sprzedaży w naszej historii. Wciąż koncentrujemy się na powiększaniu i rozwijaniu naszej globalnej działalności w zakresie marketingu i sprzedaży, aby pozyskiwać więcej nowych klientów i prowadzić krzyżową sprzedaż nowych usług dla dotychczasowych”.

„W pierwszym kwartale uzyskaliśmy solidne wyniki w zakresie dochodów i bilansu, w tym wyższą marżę brutto, dochód z działalności operacyjnej i dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP rok do roku. Zakończyliśmy kwartał ze środkami pieniężnymi w kasie wynoszącymi powyżej 158 milionów $, na co wpłynęły solidne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 45,8 mln $ - powiedział Michael L. Perica, dyrektor ds. finansowych Rimini Street. - Ponadto w tym kwartale rozpoczęliśmy plan wykupu akcji zwykłych do 15 mln $ i sfinalizowaliśmy 3,2 mln $ wykupów. Spółka bada obecnie również inne opcje finansowe, obejmujące wcześniejszą spłatę 10 mln $ kredytu terminowego o wartości kapitału ok. 86 mln $. Warunki kredytu terminowego nie przewidują prowizji za wcześniejszą spłatę”.

Najważniejsze wyniki finansowe za I kwartał 2022 r.

· W I kwartale 2022 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 97,9 mln $, co oznacza wzrost o 11,4% w stosunku do I kwartału roku 2021, w którym wartość ta wyniosła 87,9 mln $.

· Wartość przychodów spółki w USA osiągnęła poziom 52,3 mln $, co oznacza wzrost o 9,9% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 47,6 mln $.

· Wartość międzynarodowych przychodów spółki osiągnęła poziom 45,6 mln $, co oznacza wzrost o 13,1% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 40,3 mln $.

· Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w I kwartale 2022 r. 384,9 mln $, co oznacza wzrost o 10,2% w stosunku do kwoty 349,3 mln $ uzyskanej w I kwartale roku 2021.

· Według stanu na dzień 31 marca 2022 r. spółka posiadała 2884 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 13,1% w porównaniu z 2550 wg stanu na 31 marca 2021 r.

· W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 31 marca 2022 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 94%, podobnie jak w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 31 marca 2021 r.

· Przychody z tytułu opłat abonamentowych wyniosły 96,2 mln $, co stanowiło 98,3% przychodów ogółem za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 r. w porównaniu do przychodów z tytułu opłat abonamentowych 87,3 mln $, które stanowiły 99,4% przychodów ogółem w tym samym okresie roku ubiegłego.

· Marża brutto za I kwartał 2022 r. wyniosła 62,0%, w porównaniu z 61,5% w I kwartale 2021 r.

· Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w I kwartale 2022 r. 5,9 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 1,9 mln $.

· Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w I kwartale 2022 r. 12,1 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 9,3 mln $.

· Zysk netto za I kwartał 2022 r. ukształtował się na poziomie 3,1 mln $, podczas gdy w I kwartale 2021 r. odnotowano stratę netto w kwocie 3,6 mln $.

· Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w I kwartale 2022 r. 9,2 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 8,5 mln $.

· Skorygowany wskaźnik EBITDA za I kwartał 2022 r. osiągnął poziom 12,9 mln $ w porównaniu z 10,7 mln $ w analogicznym okresie 2021 roku.

· Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w I kwartale 2022 r. zysk netto za akcję w wysokości odpowiednio 0,04 $ i 0,03 $ w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,13 $ w analogicznym okresie 2021 r.

· Liczba pracowników wg stanu na dzień 31 marca 2022 r. wyniosła 1681, co stanowi wzrost rok do roku o 12,0%.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których firma uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wyniki spółki za I kwartał 2022 r.

· Ogłoszenie nowych reprezentatywnych klientów, którzy przenieśli się do Rimini Street oraz rozszerzenia umów przez dotychczasowych klientów. Wśród nich znalazły się następujące organizacje:

- Yarra Valley Water, największe przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w Melbourne, Australia;

- Staffmark Group, czołowa firma świadcząca obsługę kadrowo-rekrutacyjną w USA;

- Breastscreen Victoria, finansowana przez rząd Australii organizacja walki z rakiem piersi;

- ICTSI, globalny operator portowy z siedzibą na Filipinach.

· Zamknięcie niemal 10000 zleceń wsparcia i dostarczenie niemal 18000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych klientom z 33 krajów i osiągnięcie średniej wartości wskaźnika zadowolenia klientów z usług wsparcia świadczonych przez spółkę na poziomie 4,9 na 5,0 oznacza najwyższy możliwy wynik).

· Mianowanie weterana marketingu technologii Oracle, IBM i VMWare Jeffa Spicera nowym wicedyrektorek wykonawczym i dyrektorem ds. marketingu.

· Ogłoszenie połączenia przez spółkę swoich makroregionów Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej w jeden makroregion Ameryk, na którego czele stanał nowy zespół kierowniczy; awansowanie Emmanuela Richarda na starszego wiceprezesa i dyrektora generalnego.

· Dołączenie do Rimini Street byłego członka wyższej kadry kierowniczej Oracle, IBM, HP i Lenovo, Kevina Hoopera, który został mianowany wiceprezesem grupy i kierownikiem generalnym centralnego regionu Ameryk.

· Uznanie Rimini Street Korea za jedno wśród 100 najlepszych miejsc do pracy w Korei, w tym przyznanie nagrody dla najlepszego dyrektora generalnego dla Setha Ravina oraz za jedno z najlepszych miejsc pracy dla kobiet.

· Prezentacja podczas licznych wydarzeń skierowanych do dyrektorów innowacji i liderów zamówień w obszarze technologii komputerowych.

· Fundacja Rimini Street wspierała organizacje charytatywne na całym świecie poprzez swoje programy, przekazała czas pracowników na projekty dla lokalnych społeczności i uruchomiła program grantowy RMNI LOVE o wartości 50,000 $ dla organizacji charytatywnych z miasta pochodzenia Rimini Street, Las Vegas, USA.

Prognozy biznesowe na 2022 r.

Spółka przewiduje zakres przychodów od 98,5 mln $ do 99,5 mln $ za II kwartał roku 2022 r. i zwiększa całoroczne prognozy przychodów za rok 2022 do zakresu 402-411 mln $.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 4 maja 2022 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizowała wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za I kwartał 2022 r. i bieżących wyników za II kwartał 2022 r. Relację na żywo można było śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com. Udział w telekonferencji był możliwy pod numerem telefonicznym (866) 374-5140 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 44249106#. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w niniejszej informacji prasowej. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ jej bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność firmy oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i jej zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki stanowisk podatkowych firmy, lub niezdolność ustanowienia przez nią odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; jej zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; zdolność spółki do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do jej systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych jej pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 4 maja 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Image
Wyniki finansowe Rimini Street za I kwartał fiskalny 2022

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz zaliczki. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które - w opinii zarządu - mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Firma uważa również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które - jej zdaniem – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Zaliczki stanowią zmianę w przychodach z przychodów przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają usługi firmy w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Spółka uważa, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką jej usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), straty na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Strata na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu: Wykluczone zostały zyski i straty z gwarancji z opcją wykupu związane ze zmianą wartości godziwej tych instrumentów ze względu na charakter finansowy tego wymogu wartości godziwej. Spółka nie mam możliwości zarządzania tymi kwotami w ramach swojej działalności biznesowej, ani też koszty te nie są kluczowe dla obsługi jej klientów, w związku z czym zostały one wykluczone.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu: dotyczy to odpisu aktualizującego związanego z aktywami spółki stanowiącymi przedmiot leasingu dla części jej lokalizacji, z których powierzchni już nie korzysta.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), zmiany wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisu aktualizującego aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220504005349/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-7636

e-mail: dpohl@riministreet.com

-

Kontakt dla mediów

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 708 556-3185

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.05.2022, 10:40
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.