Newsletter

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za II kwartał fiskalny 2021 r.

06.08.2021, 11:29aktualizacja: 06.08.2021, 11:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Kwartalne przychody wyniosły 91,6 mln $, co stanowi wzrost o 16,9% w skali rok do roku.

Marża brutto osiągnęła 62,2% wzrastając z poziomu 61,2% rok do roku.

Kwartalna wartość zaliczek wyniosła 107,3 mln $, co stanowi wzrost o 44,4% w skali rok do roku.

2 645 aktywnych klientów według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.; o 22,5% więcej w skali rok do roku.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj wyniki za II kwartał zakończony 30 czerwca 2021 r.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210804005261/en/

„W II kwartale radziliśmy sobie dobrze i kontynuujemy realizację naszego strategicznego planu rozwoju, który zakłada osiągnięcie 1 mld $ rocznych dochodów do roku 2026. Osiągnęliśmy rekordowe przychody 91,6 mln $, co stanowi wzrost o 16,9% rok do roku i przekracza nasze najwyższe prognozy. Kwartał zakończyliśmy również ze znaczącym wzrostem zaliczek rok do roku o 44,4%, marżą brutto powyżej 62% i liczbą aktywnych klientów wyższą o 22,5% – oświadczył Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - Co więcej, wskaźnik utrzymania przychodów wzrósł do 94%, nadal rosła wartość sprzedaży krzyżowej wyrażona jako procent zaliczek i osiągnęliśmy wzrost wartości zaliczek rok do roku we wszystkich trzech regionach USA”.

„W II kwartale uzyskaliśmy 22,7 mln $ przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i zakończyliśmy go z kwotą ponad 110 mln $ w gotówce – powiedział Michael L. Perica, dyrektor ds. finansowych Rimini Street. - W tym kwartale zamknęliśmy również transakcję wykupu akcji uprzywilejowanych serii A. Po zakończeniu drugiego kwartału, 20 lipca 2021 r. wykupiliśmy i umorzyliśmy pozostałe akcje uprzywilejowane serii A poprzez transakcję sfinansowaną przez fundusze z banku komercyjnego w wysokości 90 mln $ wg stawki LIBOR + 1,75% do 2,50% w ramach pięcioletniego kredytu terminowego. W związku z tym, roczne koszty finansowania przyszłych okresów zostały obniżone o 24 mln $ w porównaniu z rokiem podatkowym 2020. Dziś publikujemy prognozy przychodów na trzeci kwartał kończący się 30 września 2021 r. i potwierdzamy nasze całoroczne zaangażowanie w realizację długoterminowych celów zwiększenia wzrostu przychodów z podstawowej działalności, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i podnoszenia rentowności”.

Najważniejsze wyniki finansowe za II kwartał 2021 r.

 • W II kwartale 2021 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 91,6 mln $, co oznacza wzrost o 16,9% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 78,4 mln $.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w II kwartale 2021 r. około 362,1 mln $, co oznacza wzrost o 16,4% w stosunku do kwoty 311,2 mln $ uzyskanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. spółka posiadała 2 645 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 22,5% w porównaniu z 2 159 wg stanu na 30 czerwca 2020 r.
 • W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 czerwca 2021 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 94%, a w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 30 czerwca 2020 r. – 92%.
 • Marża brutto za II kwartał 2021 r. wyniosła 62,2%, w porównaniu z 61,2% w tym samym okresie ubiegłego roku.
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w II kwartale 2021 r. 4,6 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 5,1 mln $.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w II kwartale 2021 r. 9,8 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 9,7 mln $.
 • Zysk netto za II kwartał 2021 r. ukształtował się na poziomie 6,8 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. odnotowano zysk netto w kwocie 2,9 mln $.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w II kwartale 2021 r. 8,4 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 8,1 mln $.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za II kwartał 2021 r. osiągnął poziom 9,9 mln $ w porównaniu z 9,6 mln $ w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w II kwartale 2021 r. stratę netto za akcję w wysokości 0,06 $ w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,06 $ w analogicznym okresie 2020 r.
 • Liczba pracowników wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 1 556, co stanowi wzrost rok do roku o 15,9%.
 • 16 kwietnia 2021 r. zakończyliśmy wykup zgodnie z wartością nominalną 60 mln $ akcji uprzywilejowanych serii A wraz z płatnością uzupełniającą ok. 2,3 mln $.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których uważamy je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2021 r.

 • Ogłoszenie, że czołowy brazylijski dystrybutor chemiczny quantiQ, przeszedł na wsparcie Rimini Street Support dla swojej wersji SAP S/4HANA, oszczędzając 75% całkowitych rocznych kosztów wsparcia technicznego, co pozwoliło organizacji zainwestować w inteligentną automatyzację i możliwości RFID i rozwinąć działalność przy zachowaniu przewagi konkurencyjnej.
 • Ogłoszenie, że Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) w Montrealu, Kanada, przeszło na Rimini Street w zakresie usług zintegrowanego wsparcia i zarządzania aplikacjami dla swoich aplikacji SAP, co pozwoliło organizacji na zwiększenie produktywności i zwolnienie zasobów, by skupić się na powrocie do normalności i rozwoju po pandemii.
 • Awans i mianowanie Emmanuelle Hose na wiceprezesa grupy i kierownika regionalnego dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Daniela Benada na wiceprezesa grupy i kierownika regionalnego dla Australii, Nowej Zelandii i Południowego Pacyfiku, aby wesprzeć i wykorzystać rosnący popyt na wsparcie zewnętrzne Rimini Street w tych regionach.
 • Zamknięcie niemal 10 000 zleceń wsparcia i dostarczenie przeszło 15 000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych do 35 krajów. Osiągnięcie średniej oceny zadowolenia klienta z usług wsparcia firmy na poziomie 4,9 (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0 – doskonały).
 • Ogłoszenie wyników światowego raportu dyrektorów finansowych, wskazujących, że dyrektorzy i liderzy finansowi nadają priorytet inwestycjom w transformację cyfrową i chcą ograniczyć wydatki na niekluczowe inwestycje IT, w tym duże projekty ponownego wdrożenia i migracji ERP, które nie oferują wyraźnej wartości i wysokiego zwrotu z inwestycji.
 • Otrzymanie czterech nagród Stevie American Business Awards, w tym złotej nagrody dla innowacyjnej platformy AI spółki za doskonałą jakość obsługi klienta, jak również nagrody dla Firmy Roku, Programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Roku i Zespołu Obsługi Klienta Roku.
 • Rimini Street UK znalazł się w pierwszej dziesiątce Najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii 2021 (2021 UK’s Best Workplaces™), uzyskując korzystne wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, bezpieczeństwa pracy i programu zaangażowania pracowników.
 • Ogłoszenie, że działalność Rimini Street w Indiach została uhonorowana wyróżnieniem Certyfikowanego Doskonałego Miejsca Pracy (Great Place to Work-Certified™) na podstawie kultury wysokiego poziomu zaufania, programów zaangażowania pracowników, szkoleń i możliwości rozwoju kariery oraz tworzenia pozytywnego środowiska pracy dla wszystkich.
 • Prezentacja na 11 konferencjach dla liderów z dziedzin technologii informacyjnej i finansów, w tym podczas Gartner CFO and Finance Leader Conference, MIT CIO Symposium i CIO Connect.
 • Wsparcie przeszło 30 organizacji charytatywnych na całym świecie poprzez programy Fundacji Rimini Street.

Kolejne wydarzenia

20 lipca 2021 r. spółka zakończyła wykup zgodnie z wartością nominalną 87,8 mln $ akcji uprzywilejowanych serii A wraz z dywidendami o wartości ok. 0,6 mln $, w ten sposób wykupując całość akcji uprzywilejowanych serii A. Transakcja została sfinansowana przez bank komercyjny w wysokości 90 mln $. Kredytu udzieliły Capital One i Fifth Third Bank po stawce LIBOR + 1,75% do 2,50% w ramach pięcioletniego kredytu terminowego.

Prognoza dotycząca przychodów za rok 2021

Spółka prognozuje przychody za III kwartał roku 2021 w zakresie od 93,5 mln $ do 95,5 mln $. Spółka utrzymuje prognozy przychodów za cały rok w zakresie od 370 mln $ do 380 mln $.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za II kwartał 2021 r. i omówienia bieżących wyniki za III kwartał 2021 r. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com/news-events/events. Udział w telekonferencji jest możliwy pod numerem telefonicznym (855) 773-2954 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 50194141. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w niniejszej informacji prasowej. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego nowego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem naszych gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Image
Rimini Street - Bilans (1)
Image
Rimini Street - Bilans (2)
Image
Rimini Street - Sprawozdanie (1)
Image
Rimini Street - Sprawozdanie (2)
Image
Rimini Street - Porównanie (1)
Image
Rimini Street - Porównanie (2)

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieściliśmy szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisujemy takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez nas działalności. Ponadto zawarliśmy następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz zaliczki. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Uważamy również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – naszym zdaniem – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Zaliczki stanowią zmianę w przychodach z przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają nasze usługi w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Uważamy, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką nasze usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), straty na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): Koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu: Postanowiliśmy wykluczyć zyski i straty z gwarancji z opcją wykupu związane ze zmianą wartości godziwej tych instrumentów ze względu na charakter finansowy tego wymogu wartości godziwej. Nie mamy możliwości zarządzania tymi kwotami w ramach naszej działalności biznesowej, ani też koszty te nie są kluczowe dla obsługi naszych klientów, w związku z czym zostały one wykluczone.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu Dotyczy to odpisu aktualizującego związanego z naszymi aktywami stanowiącymi przedmiot leasingu dla części naszych lokalizacji, z których powierzchni już nie korzystamy.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), zmiany wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisu aktualizującego aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210804005261/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-7636

e-mail: dpohl@riministreet.com

Kontakt dla mediów

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.08.2021, 11:29
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.