Newsletter

SANWIL HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

24.04.2024, 21:33aktualizacja: 24.04.2024, 21:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 31 415,00 27 734,00 6 937,00 5 916,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 758,00 794,00 388,00 169,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 873,00 -174,00 1 297,00 -37,00
Zysk (strata) netto 5 699,00 176,00 1 259,00 38,00
Całkowite dochody 5 699,00 176,00 1 259,00 38,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 335,00 -993,00 516,00 -212,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -972,00 7 523,00 -215,00 1 605,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 517,00 -500,00 335,00 -107,00
Środki pieniężne netto, razem 2 880,00 6 030,00 636,00 1 286,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,36 0,01 0,08 0,00
Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd.
Aktywa razem 74 708,00 69 357,00 17 182,00 14 789,00
Zobowiązania długoterminowe 4 820,00 4 376,00 1 109,00 933,00
Zobowiązania krótkoterminowe 10 441,00 11 233,00 2 401,00 2 395,00
Kapitał własny 59 447,00 53 748,00 13 672,00 11 460,00
Kapitał zakładowy 9 602,00 9 602,00 2 208,00 2 047,00
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790,00 16 003 790,00 16 003 790,00 16 003 790,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,71 3,36 0,85 0,72

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 24.04.2024, 21:33
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ