Newsletter

Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (20/2022) Transakcja nabycia akcji własnych

20.05.2022, 08:00aktualizacja: 20.05.2022, 08:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 20/2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ("Spółka", "Serinus") zawiadamia, że w dniu 19 maja 2022 r. Spółka dokonała nabycia, zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w 2022 roku (raport bieżący 17/2022), łącznie 17.486 akcji zwykłych Serinus bez wartości nominalnej, za średnią cenę wynoszącą 14,90 pensów za akcję.

Po nabyciu powyższych akcji Spółka posiada 2.039.986 akcji własnych oraz ma wyemitowanych 112.026.087 akcji zwykłych (z wyłączeniem akcji własnych).

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.05.2022, 08:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ