Newsletter

Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (5/2021) Wyniki testów przepływu dla odwiertu Moftinu-1008 w Rumunii

23.02.2021, 08:00aktualizacja: 23.02.2021, 08:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 5/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2021, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywane są wyniki testów przepływu w odwiercie Moftinu-1008 w Rumunii. W testach odwiert uzyskał przepływ 4,0 milionów standardowych stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) (około 667 boe/d). Zgodnie z wcześniejszą informacją, odwiert Moftinu-1008 został wykonany na głębokość 1.000 metrów.

Odwiert, wedle wskazań danych z pomiarów otworowych, obejmuje cztery poziomy nasycone gazem, tj. piaskowce A1, A2, A3 oraz B1. Wszystkie cztery warstwy zostały poddane perforacji i uzbrojone. Spółka podjęła też decyzję o przeprowadzeniu testów przepływu dla piaskowców z warstw A2 i A3 - oddzielnego dla każdej strefy, jak i przepływu wspólnego.

Przebieg testów i ich wyniki są następujące:

- Przepływ w odwiercie Moftinu-1008 z warstw A2 i A3 na początku prowadzony był przez zwężkę w rozmiarze 12/64". Rozmiar zwężki był stopniowo zwiększany, aż do osiągnięcia rozmiaru 40/64", z następującym potem 8-godzinnym okresem odbudowy ciśnienia. Łączny czas przepływu wspólnego z piaskowców A2 i A3 wyniósł 12,5 godziny.

- Przy zwężce w rozmiarze 40/64" przepływ w odwiercie wynosił średnio 4,0 MMscf/d, a w trakcie testu nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia.

Odwiert oczekuje obecnie na podłączenie, bowiem rurociąg do zakładu przetwarzania gazu Moftinu został ukończony, ale wymaga przeprowadzenia finalnych testów ciśnienia.

Oświadczenie Niezależnego Eksperta

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek informacje techniczne zawarte w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Andrew O'Donovana, Dyrektora Operacyjnego Serinus Energy plc. A. O'Donovan jest uprawnionym ekspertem w rozumieniu Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) i posiada kwalifikacje zawodowe i techniczne w zakresie prowadzenia działalności naftowej. A. O'Donovan ma 32 lata doświadczenia operacyjnego, zarówno jako geofizyk w obszarze poszukiwania surowców, jak i inżynier w branży naftowej. Karierę zawodową rozpoczynał jako geofizyk w firmie BP plc.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.02.2021, 08:00
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ