Newsletter

ŚNIEŻKA SA (4/2023) Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy za 2022 rok

20.03.2023, 14:20aktualizacja: 20.03.2023, 14:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2023

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA ("Śnieżka", "Spółka") informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom Śnieżki wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok w kwocie 18 295 778,10 złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy, siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 10/100), tj. w wysokości 1,45 złotych (słownie: jeden złoty, czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję.

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2022 zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki. Zgodnie z przepisami prawa Zarząd przedłoży powyższe stanowisko do oceny Rady Nadzorczej Śnieżki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.03.2023, 14:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.