Newsletter

Biznes i finanse

STALPROFIL SA (21/2022) Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Aneksu do Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Ga

20.05.2022, 10:15aktualizacja: 20.05.2022, 10:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 21/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku Zarząd Stalprofil S.A. informuje, że Spółka w dniu 20 maja 2022 roku powzięła informację o drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający) Aneksu do Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Konsorcjum firm (Wykonawca) w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) na wykonanie zadania pn.: "Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2", numer postępowania: ZP/2021/04/0046/PZ, Część nr 1.

W toku realizacji przedmiotowej Umowy zaistniał stan siły wyższej, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. Następstwem tego są sankcje gospodarcze i indywidualne oraz znaczące ograniczenia w sektorze finansowym i handlu międzynarodowym. W związku z powyższym, Wykonawca musiał dokonać relokacji produkcji części Przedmiotu Umowy, co wiąże się ze wzrostem cen.

Na mocy zawartego Aneksu zwiększono wartość przedmiotowej Umowy do kwoty 218,6 mln PLN netto, co stanowi 268,9 mln PLN brutto.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Zarząd Spółki uznaje zawarty Aneks za istotny ze względu na jego wysoką wartość.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.05.2022, 10:15
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ