Newsletter

STALPROFIL SA (6/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

24.03.2023, 11:27aktualizacja: 24.03.2023, 11:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2023

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż w dniu 24 marca 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Pana Lecha Majchrzaka o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

W przedmiotowym oświadczeniu nie zostały podane przyczyny złożenia rezygnacji.

Pan Lech Majchrzak pełni także w Spółce funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna:

§5 ust. pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.03.2023, 11:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ