Newsletter

Biznes i finanse

SYGNITY SA (22/2022) Aktualizacja informacji nt. zmian w składzie Rady Nadzorczej

13.05.2022, 19:52aktualizacja: 13.05.2022, 19:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 22/2022

Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 maja 2022 r. doszło do zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez ten podmiot w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ("Wezwanie").

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportów bieżących 14/2022 i 15/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz 17/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółki informuje, że pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach Wezwania tj. w dniu 14 maja 2022 r., skuteczne staną się warunkowe zmiany w składzie Rady Nadzorczej opisane w ww. raportach bieżących.

Wobec powyższego od dnia 14 maja 2022 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki będą wchodzić: (i) Pan Ramon Zanders; (ii) Pan Ivo van den Heuvel; (iii) Pani Ioana Corutiu; (iv) Pan Johan L.M. Knooren; (v) Pan Rafał Wnorowski; (vi) Pan Raimondo Eggink; oraz (vii) Pan Przemysław Schmidt.

Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostałe informacje wymagane prawem zostały podane do wiadomości publicznej przez Spółkę wraz z raportem bieżącym 17/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4) w zw. z § 9 oraz § 5 pkt 5) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.05.2022, 19:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ