Newsletter

SYNEKTIK SA (29/2024) Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży

03.06.2024, 09:50aktualizacja: 03.06.2024, 09:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 29/2024

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka powzięła informację o zawarciu przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o. z siedzibą w Pradze, Czechy, istotnej umowy ze Szpitalem Wojewódzkim Pardubice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.) z siedzibą: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, Czechy (Szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży i dostawy instrumentów oraz akcesoriów dla systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) Szpitala.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z czeskim prawem zamówień publicznych, a jej maksymalna wartość netto wynosi 88 132 400,00 CZK.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik SA za istotne, gdyż jej maksymalna wartość netto przekracza 5 proc. wartości kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Synektik wykazanych w ostatnim raporcie okresowym, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2023, trwającym od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r., a także w kolejnych latach finansowych 2024-2027.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.06.2024, 09:50
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ