Newsletter

SYNEKTIK SA (53/2023) Informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

24.11.2023, 10:42aktualizacja: 24.11.2023, 10:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 53/2023

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka zawarła istotną umowę z Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok (Szpital). Umowa dotyczy dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla Szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wartość 13 284 840,41 PLN netto. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik SA za istotne, gdyż jej wartość netto przekracza 5 proc. wartości kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Synektik wykazanych w ostatnim raporcie okresowym, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2023, trwającym od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 10:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ