Newsletter

TAURON PE SA (19/2023) Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022 na kapitał zapasowy

28.03.2023, 16:48aktualizacja: 28.03.2023, 16:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 19/2023

TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że 28 marca 2023 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję, że zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto osiągniętego przez Emitenta za rok obrotowy 2022 w wysokości 67 102 592,85 zł poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Emitenta.

Podjęta decyzja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową, a przy jej podejmowaniu Zarząd Emitenta uwzględnił program inwestycyjny Grupy Kapitałowej Emitenta przyjęty w ramach Strategii Grupy TAURON na lata 2022 - 2030 z perspektywą do 2050, w którym założono ponoszenie w kolejnych latach znaczących wydatków inwestycyjnych, w szczególności w Obszarze Dystrybucji oraz Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Pozostawione w Spółce środki pieniężne będą mogły zostać przeznaczone na realizację inwestycji oraz jednocześnie będą obniżały zapotrzebowanie na dalsze finansowanie, wpływając pozytywnie na poziom wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 16:48
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.