Newsletter

TAURON PE SA (6/2023) Podpisanie aneksu ustalającego warunki cenowe dostaw węgla z TAURON Wydobycie S.A. na 2023 r.

01.02.2023, 15:47aktualizacja: 01.02.2023, 15:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2023

TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. podpisał aneks ustalający warunki cenowe dostaw węgla na 2023 r. w ramach wieloletniego kontraktu na zakup węgla energetycznego z TAURON Wydobycie S.A. ("TWD"). Węgiel przeznaczony będzie na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do TAURON Ciepło Sp. z o.o. (spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta).

Szacowana wartość dostaw paliwa węglowego z TWD dla TAURON Ciepło Sp. z o.o. w 2023 r. wynosi ok. 360 mln zł netto.

Strony mogą stosować kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie umownych ilości węgla w przypadku przekroczenia odchylenia o ponad 5 proc. w rozliczeniu rocznym. Strony ustaliły wysokość kar umownych na 5 proc. wartości niedostarczonego lub nieodebranego węgla. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego należne kary umowne na zasadach ogólnych.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż TWD jest największym dostawcą paliwa węglowego dla jednostek wytwórczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. W 2022 r. dostawy węgla kamiennego z TWD stanowiły 49 proc. łącznego wolumenu zużycia tego paliwa w Grupie TAURON.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.02.2023, 15:47
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.