Newsletter

TRAKCJA SA (29/2023) Uzupełnienie raportu nr 27/2029 dot. informacji o rejestracji połączenia Trakcja S.A. ze spółką zależną BTW sp. z o.o.

30.06.2023, 14:58aktualizacja: 30.06.2023, 14:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 29/2023

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ("Emitent") w uzupełnieniu informacji przekazanej raportem bieżącym nr 27/2023 doprecyzowuje, na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, iż 29 czerwca 2023 roku zostało wydane Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców połączenia Emitenta ze spółką BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Postanowienie"). Natomiast dokonanie wpisu o połączeniu na podstawie tego Postanowienia nastąpiło w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.06.2023, 14:58
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ