Newsletter

Trzydziestolecie SKOK im. Z. Chmielewskiego - od początku byliśmy z ludźmi i dla ludzi

22.04.2024, 13:53aktualizacja: 22.04.2024, 13:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

30 lat temu powstała Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego, która obecnie jest jedną z największych Kas w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła w maju 1994 r., w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Motto, które nadało sens jej działalności w pierwszych latach, brzmiało: „Nie dla zysku, nie z powodu miłosierdzia, ale po to, żeby służyć” - mówi Bogumił Krzyszczak, prezes SKOK Chmielewskiego.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe zrodziły się z idei samofinansowania tworzących je członków, których łączyła więź, np. wspólny zakład pracy. Taki system pozwalał na udzielanie pożyczek po niskim koszcie ze zgromadzonych przez członków oszczędności. Do tworzenia spółdzielczych kas w Polsce zachęcali amerykańscy przedstawiciele światowego ruchu związków kredytowych (credit union).

SKOK im. Z. Chmielewskiego rozpoczęła działalność w maju 1994 r. jako Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Fabryce Samochodów Ciężarowych (FSC) w Lublinie. FSC była naturalnym środowiskiem dla powstania Kasy.

„Idea zakładała, że swoją działalność będziemy prowadzili wśród ludzi, którzy do tej pory niewiele korzystali z usług finansowych, należeli do kas zapomogowo-pożyczkowych, których dostępność była mocno ograniczona. W SKOK mogli nie tylko wziąć kredyt, ale i oszczędzać” - opowiada Bogumił Krzyszczak, prezes SKOK im. Zygmunta Chmielewskiego.

I tak, z inicjatywy Komisji Zakładowej „Solidarność,” została utworzona spółdzielcza instytucja finansowa. Wyłoniono radę nadzorczą oraz zarząd.

„Od początku działalności pełnię funkcję prezesa zarządu. W dniu 11 kwietnia 1994 r. dokonano rejestracji SKOK. Motto, które nadało sens jej działalności: >>Nie dla zysku, nie z powodu miłosierdzia, ale po to, żeby służyć<<, wzbogacane dorobkiem naszych wieloletnich doświadczeń, stało się siłą napędową organizacji, mobilizującą do dalszego rozwoju” - mówi Bogumił Krzyszczak.

Jednym z ważniejszych momentów w historii Kasy było przyjęcie w 2000 r. nazwy Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa imienia Zygmunta Chmielewskiego, pioniera tworzenia spółdzielni mleczarskich i szkół spółdzielczych na terenach wiejskich, podsekretarza stanu, inżyniera, encyklopedysty, dyrektora szkoły w Nałęczowie, wykładowcy na WSH oraz SGGW. Chmielewski miał duży wpływ na kształtowanie ustawodawstwa spółdzielczego oraz propagowanie idei współpracy i zaufania wśród rolników. Jego dorobek naukowy i praktyczny stanowi podstawę dla rozwoju spółdzielczości w Polsce.

Prezes Bogumił Krzyszczak podkreśla, że od pierwszego dnia działalności Kasy „byliśmy z ludźmi i dla ludzi. Zaproponowaliśmy bardzo atrakcyjne produkty finansowe i bezpośrednią relację. Nieodłącznym elementem naszej pracy była również edukacja. Te elementy, które dają nam przewagę konkurencyjną to: ogromny szacunek dla każdego klienta bez względu na jego status majątkowy, budowanie relacyjnej i przyjaznej atmosfery towarzyszącej obsłudze klienta i oczywiście bardzo konkurencyjne produkty finansowe”.

Członek Kasy, wykupując udział i wpłacając wpisowe, co wynika z Prawa spółdzielczego, staje się członkiem rodziny spółdzielczej, ma świadomość, że jest współtwórcą Kasy, częścią jednej wspólnoty jaką jest SKOK Chmielewskiego.

„Kasa zawsze dbała o zrównoważony i harmonijny rozwój, o bezpieczeństwo finansowe swoich członków. Chcemy też dbać o środowisko i dawać szansę każdemu człowiekowi. Jesteśmy instytucją finansową, która działa w różnych środowiskach, również w tych średnio i mało zamożnych. Tam też znajdujemy szansę, aby poprawić standard życia tych ludzi. Dużo młodych osób potrzebuje dania im szansy na dobry start w dorosłe życie. Uważam, że SKOK Chmielewskiego poprzez swoje doświadczenie, tradycje, otwartość na różne grupy społeczne i atrakcyjne produkty finansowe może być świetną propozycją dla każdego” - wskazuje prezes SKOK im. Z. Chmielewskiego.

Oferta początkowo skierowana była wyłącznie do pracowników lubelskiej fabryki samochodów ciężarowych. Z czasem, w okresie transformacji, zaczęto ją poszerzać o kolejne zakłady pracy, a następnie o pracowników oświaty i służby zdrowia. Był to okres, w którym dostęp do pożyczek i kredytów nie był tak oczywisty i powszechny jak dzisiaj. SKOK, promując oszczędzanie i gromadząc oszczędności członków Kasy, jednocześnie zapewniał dostęp do produktów pożyczkowych, głównie na cele konsumpcyjne. „SKOK Chmielewskiego stał się Kasą wielośrodowiskową. Zbudowaliśmy silną instytucję finansową opartą na przynależności do różnych grup zawodowych” - zaznacza prezes Bogumił Krzyszczak. Członkami Kasy, po zmianie przepisów, stali się również przedsiębiorcy, a od roku 2012 fundacje i stowarzyszenia.

Kasa na początku swojej działalności oferowała członkom lokaty terminowe, rentierskie, systematycznego oszczędzania oraz pożyczki konsumpcyjne. SKOK Chmielewskiego od lat poszerza swoją ofertę.

„SKOK Chmielewskiego po blisko 30 latach działalności nie tylko kultywuje swoje idee i tradycje, ale także stale inwestuje w rozwój i modernizację infrastruktury i systemów informatycznych, aby dostarczać klientom nowoczesne, dostosowane do ich potrzeb produkty finansowe” - deklaruje prezes Kasy.

Obecnie SKOK Chmielewskiego umożliwia swoim klientom korzystanie z usług finansowych bez konieczności wychodzenia z domu - telefonicznie lub przez internet. W tym celu zostały uruchomione nowe kanały sprzedaży tj. własna platforma sprzedażowa, www.praktycznepozyczki.pl, formularz kredytowy dostępny na stronie internetowej www.skokchmielewksiego.pl oraz samoobsługowe stanowiska online tzw. e-kioski.

Zarząd oraz pracownicy Kasy nieustannie pracują nad rozwojem i unowocześnieniem oferty produktowej oraz automatyzacją procesów. W ubiegłym roku Kasa uruchomiła usługę zdalnego nabywania członkostwa, umożliwiającą przystąpienie do SKOK Chmielewskiego oraz założenie rachunku i aktywację karty płatniczej przez internet.

SKOK Chmielewskiego w swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktów, który jest stale rozwijany i unowocześniany. Oprócz standardowej oferty Kasa posiada specjalne produkty skierowane dla określonych grup klientów, np. Konto dla Młodzieży, Konto dla Studenta. Kasa stale inwestuje w nowe technologie, rozwija bankowość internetową eSKOK i aplikację mobilną mSKOK. Umożliwiono także składanie wniosków o świadczenia socjalne poprzez bankowość internetową.

„Warto podkreślić, że poza działalnością finansową ważnym elementem dla Kasy była i nadal jest edukacja finansowa i rozmowy z naszymi członkami o ich potrzebach. Od początku budowaliśmy bardzo dobre relacje i więzi. Oczywiście ułatwiał nam to fakt, że byliśmy wśród tych ludzi, bardzo wielu znaliśmy osobiście. Znaczna część osób, która pamięta nasze początki, dalej należy do SKOK Chmielewskiego i korzysta z jego usług finansowych. Polecanie Kasy w rodzinie oraz znajomym jest ważnym i naturalnym elementem naszego rozwoju. Do SKOK należą już dzieci i wnuki członków Kasy” - wyjaśnia Bogumił Krzyszczak.

W trakcie trzech dekad swojej działalności SKOK Chmielewskiego przeszedł długą drogę, która zapewniła mu miejsce wśród największych Kas w Polsce. „Punktem zwrotnym z pewnością był moment, w którym skierowaliśmy ofertę finansową do szerszego grona klientów, a nie tylko do pracowników konkretnych zakładów pracy” - wskazuje prezes SKOK Chmielewskiego.

Z biegiem lat powstawały kolejne oddziały w różnych regionach Polski. Pierwszym oddziałem, niezwiązanym z konkretnym zakładem pracy, była placówka przy ul. Królewskiej w Lublinie. Placówka ta istnieje do dziś. W 2004 roku miało miejsce otwarcie nowej siedziby w Lublinie przy ul. Wallenroda. Obecnie SKOK Chmielewskiego prowadzi działalność w 91 oddziałach, w 11 województwach na terenie całego kraju.

Ważnymi momentami w historii działalności Kasy są również te związane z aspektami prawnymi, m.in. objęcie w październiku 2012 roku nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego oraz objęcie Kas w 2013 roku systemem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W 1996 roku Kasa nawiązała współpracę z amerykańską unią kredytową TIC, obecnie Kinetic Credit Union, a w 2020 roku rozpoczęła współpracę z brazylijską Unią Kredytową Sicredi, wymieniając swoje doświadczenia oraz wiedzę związaną z funkcjonowaniem na rynku finansowym.

SKOK Chmielewskiego prowadzi też działalność pomocową. „To nie tylko instytucja finansowa, ale przede wszystkim przyjaciel, który pomaga swoim członkom w trudnych sytuacjach materialnych i życiowych” - zwraca uwagę Bogumił Krzyszczak.

Kasa wspiera różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sponsoruje regionalne festyny, wydarzenia sportowe. Wiele działań skierowanych jest na pomoc dla szkół, szpitali, placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedszkoli, na organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci. SKOK Chmielewskiego od wielu lat cyklicznie uczestniczy w akcji „Słonik Nadziei”, która wspomaga różnego rodzaju placówki na terenie Lubelszczyzny.

Ponadto Kasa od wielu lat udziela wsparcia akcjom organizowanym przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy SKOK im. Z. Chmielewskiego, Lubelski Klub Morsów oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

„W 2015 r. została powołana Fundacja Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego, poprzez którą jeszcze bardziej możemy zwiększyć nasze zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Sami inspirujemy i organizujemy takie wydarzenia jak biegi czy rajdy rowerowe. Wspólne działania z członkami Kasy to nasze DNA” - informuje prezes Bogumił Krzyszczak.

W roku jubileuszowym prezes Bogumił Krzyszczak wspomina ludzi, którzy tworzyli i rozwijali SKOK Chmielewskiego.

„Trudno wyróżnić jedną osobę, 30 lat to długa historia. Każda osoba to oddzielna i ciekawa historia, która zasługuje na uwagę i szacunek. Każdy okres ma również osoby, które w większym stopniu wpłynęły na rozwój Kasy. Na pewno bardzo mocno zapamiętane są osoby, które na początku tworzyły Kasę oraz jej pierwsi członkowie, którzy zapisywali się do Kasy obdarzając nas ogromnym zaufaniem. Nasze myślenie jest wspólnotowe. Jesteśmy spółdzielnią i tak jak już wspominałem: każda, dosłownie każda osoba jest dla nas ważna” - podsumowuje Bogumił Krzyszczak.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.04.2024, 13:53
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ