Newsletter

VISTAL GDYNIA SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

01.02.2023, 16:36aktualizacja: 01.02.2023, 16:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. (dalej "Spółka") działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), informuje, że w 2023 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1. Jednostkowy raport roczny za 2022 rok - 31.03.2023 r.

2. Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok - 31.03.2023 r.

3. Skonsolidowany rozszerzony raport za I kw. 2023 rok - 30.05.2023 r.

4. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2023 rok - 29.09.2023 r.

5. Skonsolidowany rozszerzony raport za III kw. 2023 rok - 29.11.2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2023 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2023 r. kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz odrębnego raportu półrocznego za 2023 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2022 i drugi kwartał roku 2023.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.02.2023, 16:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.