Newsletter

VISTAL GDYNIA SA (24/2023) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

09.08.2023, 19:14aktualizacja: 09.08.2023, 19:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 24/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 9 sierpnia 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu:

- 04.08.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 351 864 akcji Spółki przez ww. podmioty. W dniu 04.08.2023 nastąpiło również zmniejszenie pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) udziału Ryszarda Matyki poniżej 10% w ogólnej liczby głosów,

- 07.08.2023 r. doszło do dalszego zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 37 900 akcji Spółki, co oznacza, że łączny stan akcji Spółki posiadanych przez ww. podmioty zmniejszył się w dniu 07.08.2023 poniżej 20% ogólnej liczby głosów.

Przed zbyciem akcji Spółki wg. powyższych danych:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 1 786 098 akcji, tj. 10,84% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 786 098 głosów z tych akcji i udział 10,84% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki wg. powyższych danych:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 1 590 063 akcji, tj. 9,65% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 590 063 głosów z tych akcji i udział 9,65% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 682 271 akcji, tj. 10,21% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 682 271 głosów z tych akcji i udział 10,21% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.08.2023, 19:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ