Newsletter

VISTAL GDYNIA SA (9/2023) Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Trakcja S.A. o zapłatę

24.03.2023, 20:06aktualizacja: 24.03.2023, 20:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 9/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. (zwanej dalej "Spółką") informuje, iż w dniu 24 marca 2023 roku Spółka wniosła pozew przeciwko Trakcja S.A. do Sądu

Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy o zapłatę należności w łącznej wysokości 7.209.651,06 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 06/100).

Dochodzone roszczenia obejmują przysługujące Spółce wynagrodzenia związane z nadzwyczajnym, w rozumieniu przepisu art. 357(1) k.c. oraz art. 632 § 2,

k.c. wzrostem kosztów realizacji kontraktu "Wykonanie i montaż Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu składających się z konstrukcji przęsła Mostu północnego i konstrukcji trójprzęsłowej Mostu południowego wraz z wykonaniem pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego zamontowanej konstrukcji stalowej z zachowaniem wymogu technologii budowy mostów dla zadania 03940 Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu" oraz przysługujące Spółce wynagrodzenie za prace dodatkowe oraz odszkodowanie.

Spółka stoi na stanowisku, że dochodzone roszczenia są w pełni zasadne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.03.2023, 20:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.