Newsletter

VISTAL GDYNIA SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

27.09.2023, 17:09aktualizacja: 27.09.2023, 17:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Dane dotyczace sprawozdania skonsolidowanego
Przychody 19819 42741 4296 9206
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -6628 -10812 -1437 -2329
Zysk/(strata) netto -1953 -12646 -423 -2724
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -972 -9812 -211 -2113
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 284 854 62 184
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 344 9002 75 1939
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -344 47 -75 10
VIII. Aktywa trwałe 67981 70469 15276 15026
IX. Aktywa obrotowe 15425 16897 3466 3603
X. Kapitał własny -479699 -477746 -107790 -101867
XI. Zobowiązania 563105 565112 126532 120496
XII. Suma bilansowa 83406 87366 18742 18629
Dane dotyczące sprawozdania jednostkowego
XIII. Przychody 6683 31515 1449 6788
XIV. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -6695 -10627 -1451 -2289
Zysk/_strata_netto -1674 -12423 -363 -2676
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -729 -10223 -158 -2202
XVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 297 893 64 192
XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 380 9318 82 2007
XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -52 -9 -11 -2
XX. Aktywa trwałe 68304 70737 15348 15083
XXI. Aktywa obrotowe 9262 10598 2081 2260
XXII. Kapitał własny -479467 -477793 -107738 -101877
XXIII. Zobowiązania 557033 559128 125168 119220
XXIV. Suma bilansowa 77566 81335 17429 17343

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 27.09.2023, 17:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.