Newsletter

Biznes i finanse

VRG SA (19/2022) Wniosek Zarządu VRG S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysków Spółki z lat ubiegłych pochodzących z kapitału zapasowego

20.05.2022, 09:22aktualizacja: 20.05.2022, 09:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 19/2022

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o podjęciu w dniu 20 maja 2022 r. uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie podziału zysków Spółki z lat ubiegłych pochodzących z kapitału zapasowego.

Powyższy wniosek zawiera następujące propozycje:

1) propozycję pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 132.410,20 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki;

2) propozycję przeznaczenia kwoty w wysokości 39.857.492,80 zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego (w części utworzonej z zysków - art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Propozycja pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, o której mowa w pkt. 1) powyżej stanowi spełnienie wymagań art. 395 § 2 pkt. 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

Propozycja wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, o której mowa w pkt. 2) powyżej stanowi realizację założeń przyjętej przez Zarząd w dniu 18 maja 2022 roku Polityki Dywidendowej Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2022.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 maja 2022 r. podjęła uchwałę, na podstawie której dokonała pozytywnej oceny powyższego wniosku Zarządu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.05.2022, 09:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ