Newsletter

VRG SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022

28.03.2023, 14:50aktualizacja: 28.03.2023, 14:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2023

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022, który zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 3/2023 został wyznaczony pierwotnie na dzień 5 kwietnia 2023 r.

Przyspieszony nowy termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022 został wyznaczony na dzień 4 kwietnia 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 14:50
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ