Newsletter

Z UE, poprzez PARP, do Polski Wschodniej

07.12.2022, 18:00aktualizacja: 08.12.2022, 08:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/Marcin Bielecki
PAP/Marcin Bielecki
Dobiegają końca konsultacje projektu rozporządzenia MFiPR, na podstawie którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie udzielać pomocy finansowej z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 w ramach priorytetów obejmujących zrównoważoną mobilność miejską oraz spójną sieć transportową.

Z unijnego wsparcia dla Polski Wschodniej korzysta sześć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego; z obszarów dotyczących transportu miejskiego i sieci drogowej - 19 miast powyżej 50 tys. mieszkańców i ich obszarów funkcjonalnych.  

PARP jest jedną z instytucji pośredniczących, którym resort funduszy i polityki regionalnej powierza realizację programu wsparcia słabiej rozwiniętych regionów Polski.

Zgodnie z dokumentem pomoc finansowa służąca zrównoważeniu transportu miejskiego może być udzielona na projekty systemów ekologicznych będących elementem transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Chodzi w szczególności o zakupy bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego, budowę lub modernizację miejskiej infrastruktury transportowej, digitalizację, przygotowanie i aktualizację planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

W projekcie wymieniono miasta, które z takiego wsparcia mogą skorzystać. Są to: Biała Podlaska, Białystok, Chełm, Elbląg, Ełk, Kielce, Lublin, Łomża, Mielec, Olsztyn, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Stalowa Wola, Suwałki, Zamość. Pomoc obejmie także JST położonymi w obszarach funkcjonalnym tych miast oraz związki lub stowarzyszenia przez nie utworzone.

W zakresie infrastruktury drogowej pomoc będzie udzielana na budowę lub przebudowę dróg wojewódzkich w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do transeuropejskiej sieci transportowej i umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej oraz na budowę lub przebudowę obwodnic.

Wsparcie unijnymi pieniędzmi jest bezzwrotne. Może być udzielone na pokrycie do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wydatki muszą być poniesione w okresie od 1 stycznia 2021 roku do końca grudnia 2029 roku.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to 2,65 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obok mobilności i infrastruktury drogowej, kierowane są na wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, poprawę klimatu na terenach miejskich, rozwój turystyki w zgodzie z naturą.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.12.2022, 18:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ