Newsletter

ZE PAK SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024

17.01.2024, 08:29aktualizacja: 17.01.2024, 08:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2024

ZE PAK SA ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok - 17 kwietnia 2024 roku

2. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2023 - 17 kwietnia 2024 roku

3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku - 28 maja 2024 roku

4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku - 24 września 2024 roku

5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - 26 listopada 2024 roku

Jednocześnie Spółka informuje, że:

- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,

- na podstawie § 62 ust. 6 Rozporządzenia sporządzi sprawozdanie zarządu z działalności oraz oświadczenia w formie jednego dokumentu,

- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.01.2024, 08:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii