Newsletter

ZE PAK SA (23/2023) Zgody organów nadzorczych dotyczące projektu budowy bloku CCGT w Adamowie

20.11.2023, 19:28aktualizacja: 20.11.2023, 19:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 23/2023

Zarząd ZE PAK SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o zawarciu przez spółkę zależną od Spółki tj. PAK CCGT sp. z o.o. umowy z konsorcjum firm Siemens Energy Global GmbH_Co. KG z siedzibą w Niemczech (Lider konsorcjum), Siemens Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Mytilineos S.A. z siedzibą w Grecji (razem "Generalny Wykonawca", "Konsorcjum") na "Budowę bloku CCGT klasy 600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie elektrowni Adamów" ("Umowa EPC"), ("Projekt") za szacunkową kwotę ok. 2,3 miliarda złotych, oraz długoterminowej umowy serwisowej LTSA bloku CCGT klasy 600 Mwe ("Umowa LTSA") zawartej z Siemens Energy sp. z o.o. na okres 12 lat od daty przekazania bloku CCGT do eksploatacji, informuje że w dniu 20 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza PAK CCGT sp. z o.o. wyraziła zgodę na przeprowadzenie procedury uruchomienia Umowy EPC ("Notice To Proceed") oraz dokonanie wpłaty przez PAK CCGT Sp. z o.o. zaliczki na rzecz Konsorcjum w wysokości 20% ceny Umowy EPC.

Jednocześnie, również w dniu 20 listopada 2023 roku, Rada Nadzorcza ZE PAK SA udzieliła zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego PAK CCGT sp. z o.o. łącznie o 408,1 miliona złotych oraz udzielenie przez ZE PAK SA tej spółce pożyczki w kwocie do 280 milionów złotych.

Rada Nadzorcza ZE PAK SA udzieliła również zgody na wystawienie przez Spółkę poręczenia wynikającego z Umowy EPC.

Zgody formalne wydane przez Rady Nadzorcze ZE PAK SA oraz PAK CCGT sp. z o.o. są ostatnimi elementami formalnymi pozwalającymi rozpocząć realizację Umowy EPC.

Planowany blok zostanie przez Generalnego Wykonawcę zaprojektowany i wykonany jako jednostka jednowałowa: z jedną turbiną gazową SGT4 4000F, generatorem SGEN5-3000W, kotłem odzyskowym (HRSG), turbozespołem parowym kondensacyjnym SST5-5000 i chłodnią wentylatorową mokrą. Projekt realizowany będzie w formule "pod klucz", obejmującej realizację wszystkich prac, w tym m.in. zaprojektowanie, uzyskanie w imieniu zamawiającego wybranych decyzji administracyjnych, dostawy, roboty budowlane, montaż, szkolenie personelu, rozruch, ruch próbny, przekazanie elektrowni do eksploatacji oraz świadczenie usług gwarancyjnych w okresie 2 lat od oddania elektrowni do eksploatacji. Harmonogram realizacji Projektu przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych w 2023 roku, natomiast oddanie elektrowni do eksploatacji na przełomie roku 2026/2027.

W grudniu 2021 roku CCGT sp. z o.o. zawarła z Operatorem Sieci Przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy z obowiązkiem mocowym w wysokości 493 MW, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 rok, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.11.2023, 19:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ