Newsletter

ZE PAK SA (27/2023) Zmiana dotycząca przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych

20.12.2023, 10:04aktualizacja: 20.12.2023, 10:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2023

Zarząd spółki ZE PAK S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na podpisanie przez Spółkę umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu obniżenie emisji do powietrza, w tym przede wszystkim rtęci oraz pyłu w spalinach kotła bloku o mocy 474 MW w Elektrowni Pątnów.

Szacowana wartość umowy wynosi około 19 mln złotych. Realizacja zadania inwestycyjnego ma na celu dostosowanie bloku 474 MW w Elektrowni Pątnów do norm środowiskowych związanych z konkluzjami BAT (Best Available Technology).

Opisywana powyżej zgoda RN ma istotne znaczenie z punktu widzenia przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych w Grupie ZE PAK. Dotychczas bazowy scenariusz zakładał eksploatację aktywów węglowych do końca 2024 roku. Spółka nie wykluczała jednak wydłużenia tego okresu w przypadku zmian w szeroko rozumianym otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydłużenia okresu wsparcia dla aktywów węglowych w postaci Rynku Mocy. Obecnie Spółka dostrzega istotne przesłanki przemawiające za możliwością zmian regulacyjnych prowadzących do wydłużenia okresu obowiązywania wsparcia w postaci Rynku Mocy dla aktywów węglowych w Elektrowni Pątnów. Spółka ma również świadomość istotności aktywów wytwórczych w Elektrowni Pątnów z punktu widzenia potrzeb Krajowego Systemu Energetycznego.

Podjęcie decyzji dotyczącej realizacji opisanego powyżej zadania inwestycyjnego oznacza równocześnie wydłużenie dotychczas przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych w Grupie. Należy podkreślić, że decyzja dotyczy wydłużenia eksploatacji ostatniej eksploatowanej obecnie odkrywki Tomisławice i jednego, najbardziej efektywnego bloku węglowego o mocy 474 MW w Elektrowni Pątnów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.12.2023, 10:04
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ