Newsletter

Zielony fundusz z ARP będzie inwestował w transformację energetyczną Polski

28.07.2023, 15:30aktualizacja: 31.07.2023, 09:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot.PAP - kadr z filmu
Fot.PAP - kadr z filmu
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uruchamia pierwszy zielony fundusz infrastrukturalny w Polsce - Polski Zielony Fundusz ARP, z którego finansowane będą inwestycje w zrównoważoną, dekarbonizującą się gospodarkę.

Powołanie Polskiego Zielonego Funduszu ARP, jest jedną z kluczowych inicjatyw w przyjętej w 2022 r. Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. pt. „Czysty przemysł”. Pierwszym krokiem do utworzenia pierwszego zielonego funduszu było nabycie przez ARP S.A. całego pakietu akcji spółki KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Uroczyste zamknięcie transakcji odbyło się w czwartek w siedzibie ARP S.A. Zielony Fundusz ARP będzie miał formułę Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), który umożliwi ekspozycję polskim i międzynarodowym, profesjonalnym inwestorom na aktywa dotychczas dla nich trudno dostępne, a które będą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju (ESG) i wychodzić naprzeciw europejskim regulacjom rozporządzenia SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Fundusz będzie dysponować środkami zarówno samej spółki, jak i instytucji finansowych (publicznych i prywatnych) zainteresowanych inwestycjami w zieloną transformację i dekarbonizację polskiej gospodarki. Istotną rolę odgrywać będzie również zaangażowanie w budowę i modernizację zielonych i transformujących się aktywów w różnych częściach Polski, z uwzględnieniem inwestycji w gospodarkę komunalną oraz obiekty jednostek samorządu terytorialnego, a także przedsiębiorstw, które chcą zmniejszać swoje oddziaływanie na środowisko.

Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podkreślił, że stworzenie Polskiego Zielonego Funduszu ułatwi inwestycje w przyjazne środowisku moce wytwórcze i łańcuch wartości oraz stworzy warunki dla „zielonego skoku" całej polskiej gospodarki.

„Fundusz będzie korzystał z naszego doświadczenia w zakresie inwestycji w przemysł. Przypomnę, że ARP od ponad 30 lat uczestniczy w transformacji polskiej gospodarki i posiada własny portfel spółek przemysłowych w różnych sektorach i branżach” - wyjaśnił prezes zarządu ARP.

Cezariusz Lesisz dodał, że utworzenie PZF jest zgodne z hasłem nowej Strategii ARP na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. - „Czysty Przemysł”.

„Transparentność, efektywność i niskoemisyjność to pożądane cechy każdego współczesnego biznesu. Zielone inwestowanie to trend globalny, a Polska jest ważnym miejscem na światowej mapie międzynarodowych inwestycji” - wyjaśnił prezes Lesisz.

Jak wskazał prof. Tomasz Gackowski, dyrektor zarządzający w ARP S.A., PZF będzie pierwszym polskim zielonym funduszem infrastrukturalnym (ang. green infra fund), który wpisuje się w dynamiczny trend z ostatnich lat, widoczny na globalnych rynkach finansowych.

„Polski Zielony Fundusz ARP będzie inwestował w najbardziej perspektywiczne branże, w tym w Morską Energetykę Wiatrową, OZE oraz dekarbonizację gospodarki komunalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ciepłownictwa, zielonego przemysłu i zielonej chemii” - wymienił.

Profesor Gackowski wskazał, że Fundusz w całym procesie inwestowania będzie uwzględniał czynniki ESG, mające dziś bardzo istotny wpływ na wartość każdej inwestycji.

„W ramach zielonej polityki finansowej Polski Zielony Fundusz ARP określi listę sektorów i podsektorów, w które inwestuje, zaś sama lista będzie podparta analizą wpływu danego sektora na zrównoważone środowisko” - wskazał.

Prezes Cezariusz Lesisz zwrócił uwagę, że atutem Polskiego Zielonego Funduszu będzie jego ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i polskimi firmami w celu ich dekarbonizacji oraz umożliwienia skalowania ich działań.

„Jedną z głównych inicjatyw realizowanych przez PZF będzie zazielenianie gospodarki komunalnej, w szczególności w sektorze ciepłowniczym. Będzie to możliwe zarówno dzięki dialogowi prowadzonemu z instytucjami publicznymi oraz partnerami branżowymi, jak i dostępnemu instrumentarium finansowemu”- wyjaśnił.

Projekty w tym obszarze będą miały na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych (m.in. modernizacja istniejących systemów, wykorzystanie źródeł bezemisyjnych, tworzenie magazynów ciepła oraz budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów).

„Warto zauważyć, że skala zidentyfikowanych, potencjalnych projektów na rynku w Polsce tylko do roku 2027 r. to aż 61 mld zł, a dostosowanie samego polskiego sektora ciepłownictwa systemowego do wymogów UE zaproponowanych w projekcie regulacji pakietu Fit for 55 będzie kosztowało, według szacunków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, od 95 mld zł do 170 mld zł” - podał prof.  Gackowski.

Jak wskazał, wyzwaniem obecnych czasów jest działanie na rzecz zapewnienia Polsce suwerenności energetycznej i uniezależnienia naszego kraju od importowanych węglowodorów.

„Dotyczy to działań ogólnokrajowych, ale także aktywności podejmowanych w tzw. małych ojczyznach, czyli między innymi budowy i modernizacji lokalnych instalacji elektroenergetycznych” - zaznaczył profesor.

Według Izabeli Antos, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy projektowaniu zielonej polityki gospodarczej należy brać pod uwagę zarówno regulacje prawne promujące ESG i zieloną transformację, jak też uwarunkowania rynkowe, m.in. korzystne stopy zwrotu związane z określonym ryzykiem inwestycyjnym.

„Produkt inwestycyjny, który będzie godził te dwie perspektywy, z pewnością uczyni polski rynek finansowy jeszcze bardziej atrakcyjnym dla wielu inwestorów. Takim produktem jest Polski Zielony Fundusz ARP, którego sukces otworzy nowe możliwości dla Polski” - oceniła przedstawicielka KPRM.

Polski Zielony Fundusz ARP jako infrastrukturalny fundusz inwestycyjny będzie inwestował długoterminowo - tenor funduszu wyniesie 10 lat. W kolejnych miesiącach ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ARP TFI) złoży wniosek do sądu rejestrowego celem rejestracji w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pierwszego Polskiego Zielonego Funduszu ARP.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
Data publikacji 28.07.2023, 15:30
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ