Newsletter

ZREMB-CHOJNICE SA (16/2023) Otrzymanie koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

24.03.2023, 11:13aktualizacja: 24.03.2023, 11:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2023

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Emitent", "Spółka"). informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 24 marca 2023 r. Spółka otrzymała koncesję udzieloną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, określonych w pozycjach: WT III - WT V (elementy i podzespoły) Część IV załącznika Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1888),

2) wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, określonych w pozycjach: WT II, WT VI - WT XII, WT XIII ust. 1-2 i WT XIV ust 1-4 i ust. 8-12 Części IV załącznika - Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT do w/w Rozporządzenia,

3) obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, określonych w pozycjach: WT II - WT XII, WT XIII ust. 1-2 i WT XIV Części IV załącznika - Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT do w/w Rozporządzenia,

4) obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, określonych w pozycjach: WT XIII ust. 3-4 Części IV załącznika - Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT do w/w Rozporządzenia.

Koncesja została udzielona na 50 lat. Miejscem działalności koncesyjnej jest siedziba Emitenta w Chojnicach przy ulicy Przemysłowej 15. Datą możliwości rozpoczęcia działalności objętej koncesją jest data doręczenia decyzji o udzieleniu koncesji.

Otrzymanie koncesji przez Emitenta jest związane ze strategicznymi kierunkami rozwoju działalności. Zakres udzielonej koncesji znacząco poszerza możliwości obecnej działalności operacyjnej, jak również pozwoli zwiększyć skalę działalności w przyszłości na rynku wojskowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.03.2023, 11:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.