Newsletter

MNiSW: Pierwsze spotkanie ministra nauki z Radą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (komunikat)

13.05.2020, 15:18aktualizacja: 13.05.2020, 15:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MNiSW informuje:

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek spotkał się z Radą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W spotkaniu uczestniczyła nowo powołana dyrektor NAWA – dr Grażyna Żebrowska. Tematem były przyszłe działania Agencji.

- Obecnie, w swoim trzecim roku funkcjonowania, NAWA jest stabilną instytucją z ukształtowaną strukturą wewnętrzną i uregulowanymi procedurami. Po okresie tworzenia swojej bogatej oferty oraz wypracowywania formuły współpracy z uczelniami przyjmującymi stypendystów NAWA, staje się agencją dojrzałą, gotową do odpowiadania na współczesne wyzwania i problemy, z którymi mierzy się również sektor nauki i szkolnictwa wyższego. – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. – W tym kontekście, szczególnie wobec pandemii, ważne jest aby NAWA ściśle współpracowała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innymi agendami rządowymi, tak aby działania podejmowane przez poszczególne instytucje dały efekt synergii. – dodał minister.

O perspektywach stojących przed Agencją mówił również sekretarz stanu w ministerstwie nauki – prof. Wojciech Maksymowicz, wskazując jako priorytetowe zadanie współtworzenia wizerunku Polski jako kraju otwartego, w którym można z powodzeniem tworzyć naukę i technologię na najwyższym światowym poziomie. Przedstawiając Radzie NAWA nowo powołaną dyrektor Agencji wiceminister Maksymowicz podkreślił jej bogate doświadczenie zawodowe w sferze współpracy naukowej, związane z pracą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz ostatnio Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Inicjowanie i ułatwianie współpracy między polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i akademickimi czy promowanie polskich uczelni i jednostek naukowych poza granicami kraju to niewątpliwie obszary świetnie znane dyrektor Żebrowskiej. Wierzę, że jej wiedza, doświadczenie i osobowość wniosą dużą wartość, która przełoży się na dalsze sukcesy NAWA.

Nowo powołana dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska w swojej wypowiedzi w sposób szczególny skupiła się na wyzwaniach stojących przed Agencją w obecnym, bezprecedensowym czasie pandemii: - Mimo trudnej do przewidzenia sytuacji epidemicznej NAWA będzie wspierać uczelnie w utrzymywaniu kontaktów międzynarodowych, budowaniu ich marki na świecie, a także proponować takie formy działań, które możliwe są obecnie do zrealizowania. Naszym najwyższym priorytetem jest dziś bezpieczeństwo naszych stypendystów oraz obywateli, dlatego wszystkie działania planować będziemy w ścisłej współpracy z powołanymi przez ministerstwo nauki gremiami eksperckimi oraz wskazaniami ministerstwa zdrowia i służb sanitarnych – zapewniła dyrektor Żebrowska.

Nadzieję na owocną współpracę z dyr. Żebrowską wyraził przewodniczący Rady NAWA – prof. Sebastian T. Kołodziejczyk. - Nie ma lepszego mechanizmu sprzyjającego doskonałości naukowej niż umiędzynarodowienie, wolny i niezakłócony obieg myśli intelektualnej, wspólna praca badawcza i dydaktyczna, między innymi na rzecz rozwiązywania problemów cywilizacyjnych, których dziś jesteśmy świadkami i uczestnikami. NAWA uważnie obserwując procesy i zmiany, jakie zachodzą w świecie, musi oferować narzędzia i stwarzać szanse naukowcom do podejmowania takich właśnie wyzwań. Mimo trudności i ograniczeń nie mam wątpliwości, że współpraca międzynarodowa będzie się dalej rozwijać.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) od 2017 roku działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji

Rada NAWA proponuje kierunki rozwoju Agencji oraz opiniuje plany i sprawozdania z jej działalności. W skład Rady NAWA wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego oraz instytucji publicznych. Od początku działalności Agencji przewodniczącym jej Rady jest filozof, prof. UJ Sebastian T. Kołodziejczyk.

W skład Rady NAWA wchodzą przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mst/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.05.2020, 15:18
Źródło informacji MNiSW
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ