Newsletter

Nauka i technologie

Raport: wsparcie zewnętrznego podmiotu pomaga klientom SAP uzyskać kontrolę nad strategią planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i związanymi z nią kosztami

01.09.2022, 13:31aktualizacja: 01.09.2022, 13:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Dzięki Rimini Street klienci SAP mogą zwiększyć wartość istniejących inwestycji w ramach ERP w procesach oceny, wdrażania lub rezygnacji z S/4HANA.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dostępność raportu z przeprowadzonego w tym roku badania Valoir Research pt. „Maksymalizacja wartości SAP we współpracy z Rimini Street”, który opisuje szereg korzyści płynących z wykorzystania zewnętrznych usług wsparcia dla oprogramowania SAP. Raport z 2022 r. stanowi uzupełnienie raportu z 2020 r. pt. „Ocena strategii Rimini Street w kwestii SAP”. Najnowsza wersja zawiera aktualizację planów i czynników wpływających na wdrożenie systemu ERP oraz odzwierciedla nieustanne wysiłki SAP w zakresie ulepszenia systemu S/4HANA.

„Nasze relacje z klientami stały się z czasem bardziej strategiczne, ponieważ przedsiębiorstwa dążą do uzyskania wartości z ugruntowanych aktywów, jednocześnie planując przyszłe działania i realizując je w przemyślany sposób ‒ powiedział Seth Ravin, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. ‒ Valoir potwierdza ten trend zarówno w raporcie z 2020 r., jak i w najnowszym, w ramach którego przeprowadzono wywiady z naszymi klientami. Zidentyfikowano również kilka interesujących typów klientów SAP, którzy podchodzą do systemu S/4HANA w różny sposób”.

Raport z 2020 r. zdefiniował środowisko SAP firmy Rimini Street

Wydaje się, że przedsiębiorstwo SAP jest gotowe zastąpić tradycyjny, stacjonarny pakiet ERP produktem ERP opartym na chmurze obliczeniowej, zwanym S/4HANA. Ponieważ ERP jest podstawowym pakietem aplikacji dla przedsiębiorstw realizujących krytyczne obciążenia robocze, nie można go po prostu „zgrać i zastąpić” bardziej nowoczesną wersją oprogramowania. Firmy muszą same zdecydować, czy chcą przejść na S/4HANA, czy nie, a jeśli tak, to jak powinna wyglądać strategia migracji. Jak zauważono w raporcie z 2020 r.: „Przejście na S/4HANA nie jest zwykłą aktualizacją; to nowy proces wdrożeniowy, z nową platformą i bazą danych”. Valoir szacuje, że proces migracji, poza zakłóceniami biznesowymi, kosztowałby klientów płacących obecnie 1 mln dolarów rocznie za wsparcie i utrzymanie SAP od 15 do 30 mln dolarów za przejście na system S/4HANA i jego użytkowanie”.

Dwóch klientów Rimini Street przepytanych przez Valoir na potrzeby raportu z 2020 r., uznało, że produkt S/4HANA nie jest dostatecznie rozwinięty, ponieważ brakuje mu szerokiego zakresu funkcji dostępnych w tradycyjnym pakiecie ERP. Kolejny klient stwierdził, że musi usprawnić swoje procesy i zracjonalizować działania, aby przygotować się na tak „dużą transformację”. Klienci, z którymi przeprowadzono wywiady na potrzeby raportu, podali trzy różne powody korzystania ze wsparcia podmiotu zewnętrznego. W szczególności korzystali oni z usług Rimini Street, aby:

  • Odroczyć decyzję o wdrożeniu systemu S/4HANA, ponieważ wiąże się ona ze znacznymi inwestycjami i zakłóceniami biznesowymi;
  • Wykorzystać istniejące inwestycje SAP na potrzeby wdrażania innowacji, zamiast czekać, aż S/4HANA zapewni innowacje; lub
  • Zaplanować przejście na S/4HANA, gdy produkt będzie lepiej rozwinięty i zapewni większą wartość.

Zasadniczo wsparcie podmiotu zewnętrznego sprzyja wdrażaniu racjonalnej strategii ERP, która nie musi się ograniczać do jednego produktu lub dostawcy.

Raport z 2022 r. wyjaśnia, jak ewoluowały strategie przedsiębiorstw w zakresie ERP

SAP pozycjonuje obecnie S/4HANA jako ważny element strategii transformacji cyfrowej klientów. Jednak wielu klientów SAP nie chce uznać ram czasowych wyznaczonych przez SAP dla procesu wdrożeniowego. Część z nich zwróciła się do podmiotów zewnętrznych o zapewnienie wsparcia, co daje im czas na podjęcie decyzji w kwestii długoterminowej strategii ERP, sposobu jej wdrażania i ram czasowych. W międzyczasie mogą też ocenić rozwiązania ERP inne niż SAP.

W 2022 r. wśród klientów Rimini Street korzystających z oprogramowania SAP można wyodrębnić następujące cztery grupy:

  • Wcześni zwolennicy systemu S/4HANA, którzy korzystają z wsparcia firmy Rimini Street ze względu na jej wiedzę o SAP i ofertę usług, w tym usług zarządzanych i z zakresu bezpieczeństwa. Korzystają oni z usług Rimini Street na potrzeby zarządzania całym pakietem SAP, w tym aplikacjami w chmurze, aby usprawnić zarządzanie dostawcami i usługami oraz skoncentrować wewnętrzne zasoby na transformacji cyfrowej i innowacjach.
  • Planiści, którzy dostrzegają korzyści płynące z S/4HANA i są gotowi dostosować swoje wymagania funkcjonalne do tego, co oferuje platforma. W niektórych przypadkach obejmuje to strategię hybrydową, w której S/4HANA jest wykorzystywana do realizacji niektórych krytycznych funkcji biznesowych, a wersja tradycyjna nadal obsługuje inne. Wielu planistów wykorzystuje oszczędności uzyskane w ramach kosztów wsparcia aplikacji, aby sfinansować projekt S/4HANA.
  • Ewaluatorzy, którzy wierzą, że korzystanie z systemu S/4HANA przynosi korzyści, ale chcą poświęcić czas na to, by udowodnić, że jest to właściwe rozwiązanie ERP oparte na chmurze. Rozważają oni również koszty i konsekwencje technologiczne przejścia z aplikacji tradycyjnej na aplikację w chmurze, ponieważ chcą mieć pewność, że mogą wykorzystać S/4HANA jako czynnik umożliwiający im transformację cyfrową, a nie jedynie przejście na nową platformę.
  • Sceptycy, którzy nie dostrzegają korzyści płynących z systemu S/4HANA lub uważają, że koszty, ryzyko i zakłócenia związane z wdrożeniem nowego systemu ERP przewyższają wszelkie korzyści.

Niezależnie od podejścia, wszyscy klienci Rimini Street korzystający z oprogramowania SAP byli w stanie uzyskać kontrolę nad cyklem życia aplikacji SAP, zmniejszyć ryzyko i zmaksymalizować zwrot z inwestycji w oprogramowanie SAP, jednocześnie realizując transformację cyfrową i innowacje. Inne korzyści zidentyfikowane przez Valoir to m.in. obniżenie opłat za wsparcie aplikacji o 50% w stosunku do rocznych opłat za utrzymanie SAP, obniżenie nawet o 75% całkowitych wewnętrznych kosztów wsparcia aplikacji oraz możliwość osiągnięcia ciągłości biznesowej przy jednoczesnej maksymalizacji wartości inwestycji w SAP. Sceptycy wykorzystują uzyskane z ten sposób oszczędności do finansowania innowacji w zakresie urządzeń mobilnych, analityki, zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) i innych obszarów innowacji wokół swojego zasadniczego produktu SAP.

„W 2022 r. klienci Rimini Street korzystający z oprogramowania SAP stosują pewne wspólne najlepsze praktyki. Przeszli oni na wsparcie podmiotów zewnętrznych, aby uniknąć kosztów aktualizacji, zwiększyć produktywność i zatrzymać pracowników ‒ powiedziała Rebecca Wettemann, prezes i główny analityk Valoir Research. ‒ Wykorzystują oni również wsparcie podmiotów zewnętrznych w wymiarze strategicznym, dzięki czemu mogą poświęcić odpowiedni czas i wysiłki na planowanie poprzedzające wykonanie kolejnego kroku. Wielu klientów zdecydowało się na skorzystanie z dodatkowych usług Rimini Street, aby uprościć zarządzanie dostawcami i zmniejszyć czas, jaki ich pracownicy poświęcają na rozwiązywanie problemów, które obejmują wiele aplikacji lub wykraczają poza obszar SAP”.

Webcast omawiający wyniki raportu będzie dostępny 1 września 2022 r. w godzinach od 13:00 do 13:30 czasu wschodnioamerykańskiego letniego. Zarejestruj się, aby dowiedzieć się więcej o wsparciu pochodzącym od podmiotów zewnętrznych i o tym, jak umożliwia ono dyrektorom ds. informatyki wprowadzanie innowacji w obrębie wysokowydajnych systemów SAP oraz angażowanie i zatrzymywanie kluczowych talentów. Uczestnicy otrzymają kopię raportu w pierwszej wersji.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka notowana w ramach Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4800 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, z sektora publicznego i z licznych branż wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; wpływ jej bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność firmy i powiązane skutki gospodarcze, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w reakcji na pandemię; katastrofy, które zakłócają naszą działalność lub działalność naszych obecnych i przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne charakterystyczne dla danego regionu międzynarodowego; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja, stopy procentowe oraz ogólne warunki finansowe, gospodarcze, regulacyjne i polityczne wpływające na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach instrumentu kredytowego spółki; jej zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej firmy; zmiany w przepisach, w tym zmiany w ustawach i przepisach, w tym w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki stanowisk podatkowych spółki, lub niezdolność ustanowienia przez nią odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; jej zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; zdolność spółki do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do jej systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych pracowników firmy i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 4 maja 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220831005030/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Natalie Silva

Rimini Street, Inc.

tel. +1 210-517-1655

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.09.2022, 13:31
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.