Newsletter

Nauka i technologie

Uczelnia Łazarskiego beneficjentem w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Kształcenie na potrzeby gospodarki” na kwotę ponad 8 mln złotych

18.06.2024, 15:45aktualizacja: 18.06.2024, 15:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Uczelnia Łazarskiego/ P. Kasprzyk
Uczelnia Łazarskiego/ P. Kasprzyk
Uczelnia Łazarskiego pragnie poinformować, że specjalność Administrowanie Ruchem Lotniczym została objęta projektem pn. „Administrowanie przestrzenią powietrzną PRZYSZŁOŚCI - edukacja poprzez symulację i praktykę na potrzeby gospodarki przyszłości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła łącznie 211 wniosków o przyznanie dofinansowania, co jest rekordem w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). 47 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 462 736 901,14 zł.

Jednym z celów projektu jest dostosowanie programu specjalności Administrowanie Ruchem Lotniczym (ARL) do potrzeb dynamicznie rosnącego ruchu lotniczego. Program specjalności ma również uwzględnić wyzwania, jakie stoją przed branżą lotniczą, takie jak „zielona” czy „cyfrowa” transformacja w lotnictwie. A także rozwój lotnictwa bezzałogowego, w szczególności tzw. miejskiej mobilności powietrznej.

W ramach Projektu, studenci specjalności ARL będą mieli możliwość podnoszenia kompetencji cyfrowych poprzez praktyczne zajęcia posługiwania się najnowocześniejszymi narzędziami używanymi w zarządzaniu ruchem lotniczym. Między innymi Symulatora Kontroli Ruchu Lotniczego, Symulatora Obsługi Naziemnej Lotniska, czy Zintegrowanego Modułu Symulacji. Możliwość korzystania z tego typu narzędzi cyfrowych w ramach studiów jest wyjątkowa, symulatory są bowiem stosowane na etapie szkoleń praktycznych w ośrodkach szkolenia kontrolerów lub pracowników operacyjnych lotnisk.

Projekt umożliwi także udział w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z wykorzystaniem innowacyjnych cyfrowych narzędzi edukacyjnych dedykowanych ruchowi dronów. Przewidziany jest m.in. zakup wirtualnego symulatora lotów dronów (z wykorzystaniem technologii VR), jak również oprogramowania ułatwiającego zrozumienie administrowania ruchem bezzałogowych statków powietrznych.

Program specjalności Administrowanie Ruchem Lotniczym został ułożony tak, aby zapewnić studentom całościowe spojrzenie na system transportu lotniczego. Wzajemne relacje pomiędzy różnymi rodzajami i aspektami działalności lotniczej, uwarunkowania regulacyjne, instytucjonalne, czy technologiczne a także praktyczne aspekty funkcjonowania branży lotniczej - to jedne z filarów programu nauczania na specjalności.

Ponadto, w ramach Projektu, od kolejnego roku akademickiego (2025/2026) zostanie utworzona nowa specjalność, dedykowana zagadnieniom administrowania ruchem bezzałogowych statków powietrznych oraz koncepcjom tzw. miejskiej mobilności powietrznej.

Wynikiem działań podejmowanych w ramach Projektu, będzie rozwój studiów dedykowanych branży lotniczej. Studiów, w ramach których nacisk kładzie się zarówno na praktykę na poziomie programowym i realizacji przedmiotów, jak i wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych.

„Uczelnia Łazarskiego od lat rozwija kierunki lotnicze. Nowy Projekt, którego realizację właśnie rozpoczynamy, pozwoli nam jednak >>wznieść<< się na jeszcze wyższy poziom w kształceniu studentów, przyszłych pracowników sektora lotniczego. Nacisk na praktyczne kształcenie nawet na studiach licencjackich, najnowocześniejsze narzędzia cyfrowe, a także współpraca z praktykami sektora pozwala nam zaoferować unikalną ofertę edukacyjną. Co najważniejsze, ofertę skrojoną pod potrzeby dynamicznie rozwijającej się branży lotniczej” - mówi dr hab. Piotr Kasprzyk, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kierunków lotniczych na Uczelni Łazarskiego, w latach 2020-2023 dyrektor Pionu Lotniskowego CPK, a także były wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Projekt pn. „Administrowanie przestrzenią powietrzną PRZYSZŁOŚCI - edukacja poprzez symulację i praktykę na potrzeby gospodarki przyszłości” realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

1

KONTAKT:

Kontakt dla mediów:

Marlena Szmajda

e-mail: media@lazarski.pl 

tel. 518 017 406

Źródło informacji: Uczelnia Łazarskiego

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 18.06.2024, 15:45
Źródło informacji Uczelnia Łazarskiego
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ