Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Jest harmonogram naborów w nowym unijnym programie dla Polski Wschodniej

09.03.2023, 11:07aktualizacja: 09.03.2023, 11:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. MFiPR
Fot. MFiPR
W tym roku zostaną uruchomione nabory we wszystkich działaniach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - zapowiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wsparcie będzie kierowane do wszystkich grup beneficjentów - zarówno do przedsiębiorców, jak i samorządów.

Udostępniony przez resort funduszy harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 roku nabory w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Będą one organizowane w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym. W zaplanowanych do ogłoszenia naborach na wnioskodawców czeka łącznie blisko 9 mld zł. To ok. 74% całego budżetu przeznaczonego na realizację programu.

„W tym roku uruchamiamy nabory we wszystkich działaniach w programie. Wsparcie kierujemy do wszystkich grup beneficjentów - zarówno do przedsiębiorców, jak i do samorządów, a także innych podmiotów między innymi do operatorów systemów dystrybucji energii, czy Polskich Linii Kolejowych S.A. Co ważne, po raz pierwszy o wsparcie będą mogli starać się również beneficjenci z regionalnej części województwa mazowieckiego, tj. bez Warszawy i otaczających ją powiatów” - podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister wyjaśniła, że z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki.

„Dążymy do tego, aby Polska Wschodnia stała się jeszcze bardziej atrakcyjna inwestycyjnie, z nowymi miejscami pracy i lepszymi warunkami życia” - dodała wiceszefowa MFiPR.

Wiosna dla przedsiębiorców

Jako pierwszy - już w kwietniu - wystartuje konkurs na nowych animatorów platform startowych, tak, aby już niebawem platformy mogły rozpocząć przyjmowanie zgłoszeń kolejnych innowacyjnych pomysłów na biznes w Polsce Wschodniej.

W maju wystartują konkursy o dotację dla firm z Polski Wschodniej na kolejne działania:

Wzornictwo w MŚP - dla firm, które szansę swojego rozwoju upatrują w zmianach w zakresie innowacji wzorniczych. Łączny budżet tegorocznego konkursu to 100 mln zł.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP - wsparcie dla firm w zakresie opracowania (etap I) i wdrożenia (etap II) nowego modelu biznesowego, który będzie odpowiedzią na nowe wyzwania rynkowe związane ze zmianami klimatycznymi, środowiskowymi i regulacyjnymi związanymi z Europejskim Zielonym Ładem. W 2023 roku firmy będą mogły starać się o dotację w I etapie działania, w którym opracują nowy model biznesowy. Na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 10 mln zł. (Nabór wniosków w II etapie rozpocznie się w 2024 roku.)

W drugiej połowie roku firmy będą mogły starać się o dotację w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Wsparcie przeznaczone będzie dla firm, które chcą zmienić model prowadzenia działalności w oparciu o rozwiązania Przemysłu 4.0. Budżet w konkursie to 100 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się w sierpniu. We wrześniu zaś wystartuje konkurs dla start-upów. Szansę na dotację będą miały start-upy, które pomyślnie zakończyły inkubację w Platformach startowych. Budżet konkursu to 60 mln zł.

Konkursy przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przewiduje również wsparcie dla dużych przedsiębiorstw - Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, na inwestycje w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (systemów dystrybucyjnych) typu smart grid. Inwestycje te będą sprzyjać włączaniu do sieci rozporoszonych odnawialnych źródeł energii (OZE), a także zapewnią stabilne dostawy energii dla elektromobilności (np. zasilanie elektrycznych autobusów czy tramwajów w miastach). Pierwszy konkurs, z alokacją 150 mln zł, wystartuje w maju. Przeprowadzi go Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Lato dla samorządów

W 2023 roku wystartują również konkursy we wszystkich działaniach skierowanych do samorządów. Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym.

W czerwcu wnioski o dofinansowanie projektów drogowych będą mogły złożyć samorządy województw. Budżet konkursu wyniesie 1,3 mld zł.

We wrześniu rozpocznie się konkurs na inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską dla miast średnich doświadczających problemów społeczno-gospodarczych, liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Budżet konkursu wyniesie 440 mln zł. Największe miasta Polski Wschodniej (stolice województw oraz Radom i Elbląg) wezmą udział w naborze niekonkurencyjnym i będą miały szansę na złożenie wniosków od lipca 2023 roku do grudnia 2025 roku. Dla nich zarezerwowano 1,35 mld zł.

Konkursy przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W lipcu rozpocznie się także konkurs na inwestycje z zakresu adaptacji miast do zmian klimatu. Wnioski będą mogły składać miasta średnie doświadczające trudności społeczno-gospodarczych, liczące 20-100 tys. mieszkańców oraz miejscowości uzdrowiskowe. Budżet konkursu wyniesie 550 mln zł, a przeprowadzi go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jesień dla przyrody

We wrześniu zostanie otwarty konkurs na działania z zakresu ochrony bioróżnorodności - tworzenie korytarzy ekologicznych dla zwierząt. O wsparcie będą mogły się starać nie tylko samorządy, ale i inni zarządcy obszarów NATURA 2000 (lasy, wody). Budżet konkursu wyniesie 125 mln zł.

Drugi wrześniowy nabór będzie dotyczył inwestycji w ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenach prawnie chronionych a także na wsparcie bazy edukacyjnej parków narodowych. Na te cele zarezerwowano 114,5 mln zł.

Konkursy przeprowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bliżej końca roku - turystyka i kolej

W połowie października PARP otworzy konkurs dla samorządów województw działających w szerokich partnerstwach z podmiotami lokalnymi, na inwestycje w tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych. Budżet konkursu wyniesie 630 mln zł.

Natomiast na przełomie III. i IV. kwartału rozpoczną się nabory na projekty kolejowe, które przeprowadzi Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Do dyspozycji będzie 3 mld zł na linie kolejowe oraz 100 mln zł na dworce.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.03.2023, 11:07
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ