Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MF: konferencja "5 lat Krajowej Administracji Skarbowej" (komunikat)

28.09.2022, 19:46aktualizacja: 29.09.2022, 10:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

28 września 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca 5 lat funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Uczestnikami spotkania byli m.in. minister finansów Magdalena Rzeczkowska, szef KAS Bartosz Zbaraszczuk, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz zaproszeni goście z instytucji i służb, z którymi KAS współpracuje, a także przedstawiciele biznesu.

Spotkanie było okazją do przybliżenia idei utworzenia KAS i zadań jakie realizuje, ale również do wymiany poglądów na temat kierunków rozwoju administracji skarbowej.

Krajowa Administracja Skarbowa powstała 1 marca 2017 r. i w bieżącym roku obchodzi jubileusz 5 lat istnienia. Konferencja, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, była okazją do podsumowania tego okresu i nakreślenia planów na przyszłość.

Otwierając konferencję minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że KAS jest organizacją stosunkowo młodą ale bogatą w doświadczenia jednostek, z połączenia których powstała. Zaznaczyła, że 5 lat funkcjonowania nowej administracji skarbowej było czasem intensywnej pracy, która przynosi wymierne efekty dla budżetu państwa i obywateli.

"W ciągu tych 5 lat wiele razem osiągnęliśmy. KAS nieustannie się zmienia i rozwija, by jeszcze lepiej wspierać podatników i odpowiadać na ich oczekiwania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Połączenie rozproszonych służb, wprowadzenie zmian strukturalnych i nowoczesnych rozwiązań oraz skuteczne działania pracowników i funkcjonariuszy KAS przyniosły oczekiwane efekty. Za tymi sukcesami stoją przede wszystkim ludzie - pracownicy i funkcjonariusze wszystkich szczebli, otwarci na przyszłość, rozumiejący ideę służby i gotowi, by stale podnosić swoje kompetencje" – powiedziała minister finansów.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zwrócił uwagę, że utworzenie KAS spowodowało istotną zmianę w relacjach administracji skarbowej ze środowiskiem biznesu.

"Równe traktowanie podatników, ograniczenie szarej strefy i karuzel podatkowych, zapewnienie równej konkurencji są nie do przecenienia. W krótkim czasie zbudowaliście instytucję, która dzisiaj bardzo dobrze się kojarzy. Jesteście postrzegani jako bardzo profesjonalna, dobrze zorganizowana i skoordynowana służba. Życzę, aby ten rozwój był nieustanny" – podsumował Waldemar Buda.

Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk odczytał list, który do organizatorów i uczestników konferencji skierował prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Rozmowa o zadaniach KAS i planach rozwoju

Dyskusja panelowa prowadzona była w trzech blokach tematycznych:

- Administracja Skarbowa – wczoraj i dziś;

- KAS - służba nowoczesna i profesjonalna;

- Transformacja KAS - wpływy, kontrola i zwalczanie przestępczości ekonomicznej.

Uczestnikami paneli byli przedstawiciele KAS oraz osoby reprezentujące partnerów KAS - instytucje publiczne, służby mundurowe oraz organizacje przedsiębiorców.

Rozmawiano o celach jakie postawiono przed skonsolidowaną administracją skarbową i jej znaczeniu dla bezpieczeństwa finansów publicznych. Zadaniem KAS jest wsparcie i profesjonalna obsługa podatników, ale również dbanie o szczelność systemu podatkowego czy ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej. Goście konferencji, biorący udział w dyskusji, podkreślali bardzo dobrą współpracę z KAS, która przynosi wspólne korzyści i wzmacnia skuteczność działania różnych służb. Jest to szczególnie widoczne w obszarze zwalczania przestępczości ekonomicznej. Przedstawiciele biznesu podkreślali otwartość KAS na dialog. Zwracano uwagę na korzystne zmiany w relacjach z podatnikami, ułatwienia w załatwianiu spraw i rozwój usług elektronicznych.

Jednym z wątków poruszonych w debacie była administracja skarbowa jako nowoczesny pracodawca.

"Budujemy w KAS przyjazne środowisko pracy i służby. Pamiętamy, że osoby zatrudnione potrzebują bezpieczeństwa miejsca pracy, jasnej ścieżki awansowej i wytycznych na starcie. Młody pracownik KAS ma swojego opiekuna, partnera personalnego, który pomaga mu w realizowaniu zadań. Oferty pracy i służby w KAS są coraz bardziej atrakcyjne. Bardzo ważne jest dla nas pozyskiwanie nowych, wartościowych pracowników ale również to, aby jak najdłużej zatrzymać w KAS doświadczonych ekspertów, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą z tymi młodszymi" – zaznaczyła z-ca szefa KAS Anna Chałupa.

Siłą KAS są jej kadry

Zamykając konferencję szef KAS Bartosz Zbaraszczuk podziękował wszystkim prelegentom za merytoryczną i inspirującą dyskusję. Podkreślił, że historia i teraźniejszość administracji skarbowej są pełne sukcesów, ale przed KAS jeszcze wiele wyzwań, którym może sprostać dzięki profesjonalnej i zaangażowanej kadrze.

"Zrealizowaliśmy ważne projekty, które pozwoliły na uszczelnienie systemu podatkowego, znaczący spadek luki VAT, ograniczenie szarej strefy w branży tytoniowej czy hazardowej, a także wzrost wpływów podatkowych do budżetu państwa. Za wszystkimi sukcesami KAS stoją przede wszystkim nasi pracownicy i funkcjonariusze. To oni są podstawą tych sukcesów, są chlubą i dumą KAS. To oni ją tworzą. Serdecznie im wszystkim dziękuję" – podsumował Bartosz Zbaraszczuk.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.09.2022, 19:46
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.