Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MF: Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 rok (komunikat)

28.09.2022, 18:10aktualizacja: 29.09.2022, 10:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finansów informuje:

28 września 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023.

Dochody budżetu państwa planowane są na poziomie 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł.

Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 68 mld zł.

W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności, rozpoczęcie realizacji projektów z KPO oraz podwyżki dla nauczycieli.

Rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczno-gospodarczą, zapewni środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny. Wśród nich na: program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc. a także wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia, realizację zadań inwestycyjnych w zakresie m.in. transportu lądowego oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

"Budżet na 2023 r. odpowiada na wyzwania geopolityczne i makroekonomiczne. To budżet bezpieczeństwa, odpowiedzialności i zapewnienia realizacji ważnych programów społecznych. To odpowiedzialny plan na trudne czasy wzmożonej niepewności, zorientowany na duże inwestycje w zakresie bezpieczeństwa kraju, a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo finansów publicznych. Polska w dalszym ciągu pozostaje w gronie tych krajów Unii Europejskiej, które są w stanie sprostać unijnemu limitowi fiskalnemu w zakresie wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych" – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto:

- prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł,

- nieprzekraczalny limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,7 mld zł,

- deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,

- deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5 proc. PKB.

- dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7 proc.,

- wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8 proc. przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym,

- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6 porc.,

- wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1 proc.,

- stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wyniesie 5,4 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada:

- dochody budżetu środków europejskich: 107,0 mld zł,

- wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł,

- deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł.

Dochody

Prognozowany poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. determinowany będzie przede wszystkim sytuacją makroekonomiczną oraz planowanymi zmianami systemowymi.

Wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków wyznaczanego stabilizującą regułą wydatkową. Jednocześnie zabezpiecza skutki finansowe niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.:

- 3 proc. PKB na obronę narodową,

- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc.,

- środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

- zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,

- podniesienie wynagrodzeń nauczycieli,

- realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- zwiększenie wydatków w obszarze zdrowia, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.09.2022, 18:10
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.