Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MFIPR: Seniorzy aktywni na rynku pracy (komunikat)

01.03.2021, 15:13aktualizacja: 01.03.2021, 15:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze dużych przedsiębiorstw - to główny cel projektu Sygnalizator Plus, który będzie przygotowany i przetestowany w ramach nowego przedsięwzięcia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości blisko 4,8 mln zł. Całkowita wartość projektu to prawie 4,94 mln zł. W podpisaniu umowy w Centrum Projektów Europejskich uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W ramach projektu powstanie system informatyczny, który pomoże oceniać zdrowie i zdolność do pracy w połączeniu z analizą kompetencji i motywacji pracownika. Uzupełnieniem tego rozwiązania będzie program szkoleń oraz wsparcie coachingowe dla odbiorców.

Partnerami projektu będą Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt.

- Rozpoczynamy innowacyjny projekt wspierający aktywność zawodową osób dojrzałych. To bardzo istotna kwestia w dzisiejszych czasach, kiedy to demografia obok zmian technologicznych należy do największych wyzwań stojących przed rynkiem pracy. Osoby powyżej 60. roku życia - stanowią obecnie w Polsce około 1/4 ogółu społeczeństwa - mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej wyraziła nadzieję, że projekt w przyszłości zwiększy satysfakcję pracowników i pracodawców w miejscach pracy.

- Aktywizacji osób starszych na rynku pracy jest niezwykle ważna, bowiem coraz więcej firm ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Stąd konieczne jest utrzymanie doświadczonych osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na rynku pracy, by zapobiec brakom w zatrudnieniu - dodała Jarosińska-Jedynak.

W spotkaniu podczas którego podpisano umowę wzięli udział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektor UKSW, dr Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich, pracownicy UKSW, pracownicy Wydziału Projektów EFS oraz Wydziału Informacji Funduszy Europejskich Centrum Projektów Europejskich.

Beneficjent projektu - UKSW - posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Obecnie z dofinansowaniem z Programu Wiedza Edukacja Rozwój realizuje projekty „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” oraz „Coaching sukcesji - wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest kompleksowym programem wsparcia w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, finansowanym głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykorzystana w projekcie Sygnalizator Plus międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health, w skrócie ICF) to dokument opisujący język oraz strukturę opisu i pomiaru stanu zdrowia oraz stanów związanych ze zdrowiem.

Projekt Sygnalizator Plus - analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF będzie realizowany od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. Celem projektu jest przygotowanie i przetestowanie rozwiązania model Sygnalizator Plus, którego wdrożenie umożliwi wydłużenie aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze dużych przedsiębiorstw. Głównymi elementami rozwiązania, dostępnymi na platformie Sygnalizator Plus, będą Model wsparcia dla pracodawcy w sektorze dużych przedsiębiorstw oraz Model wsparcia dla pracownika w wieku przedemerytalnym/emerytalnym.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.03.2021, 15:13
Źródło informacji MFIPR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ