Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MNiSW: Oświadczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat)

27.05.2020, 15:47aktualizacja: 27.05.2020, 15:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MNiSW informuje:

W nawiązaniu do kolejnych artykułów jawnie atakujących ministra Łukasza Szumowskiego, chciałbym raz jeszcze podkreślić, że oświadczenie ministra Szumowskiego, iż w czasie pełnienia funkcji podsekretarza stanu w MNiSW „nie podejmował żadnych decyzji związanych z NCBR” (PAP, 19.05.2020) jest zgodne z prawdą. Jedyny dokument związany z NCBR jaki podpisał, to umowa dotacji celowej dotycząca obsługi technicznej programu POIR. Sama kwota ogólnych wydatków na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, która ww. umową została przekazana NCBR, jest określona w ustawie budżetowej. Przekazanie środków w drodze umowy do NCBR jest de facto realizacją budżetu uchwalonego przez Sejm. Reasumując, pan minister Szumowski nie miał żadnej możliwości wpływu na wybór jakiegokolwiek z beneficjentów!

Kontrola przeprowadzona w NCBR przez MNiSW dotyczyła lat 2011-15, czyli czasów koalicji PO-PSL. Kontrola wykazała nieprawidłowości w realizacji m.in. programu BRIdge Classic. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zatwierdził wystąpienie pokontrolne 25 lutego 2016 r. W kwietniu 2016 r. skierował sprawę do CBA i powołał nowego dyrektora NCBR. Jak widać, stwierdzone nieprawidłowości miały miejsce przed powołaniem rządu Zjednoczonej Prawicy, a więc zanim Łukasz Szumowski objął stanowisko w MNiSW. Dlatego wszelkie sugestie wpływu ministra Szumowskiego na wspomniane działania NCBR są bezpodstawnymi pomówieniami godzącymi w jego dobre imię.

Wojciech Murdzek

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jml/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.05.2020, 15:47
Źródło informacji MNiSW
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ