Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSWiA: Przestępstwa z nienawiści to niewielki procent wszystkich przestępstw (komunikat)

15.09.2016, 19:43aktualizacja: 15.09.2016, 19:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MSWiA informuje:

- Od stycznia do sierpnia tego roku w Polsce odnotowano 496 tzw. przestępstw z nienawiści. Przestępstwa te stanowią zaledwie 0,1 proc. z ogólnej liczby ponad 500 tys. wszystkich przestępstw odnotowanych w tym czasie w naszym kraju – poinformował minister Mariusz Błaszczak.

Wyższa wykrywalność przestępstw z nienawiści

W 2015 r. odnotowano 794 tzw. przestępstwa z nienawiści, natomiast w tym roku w okresie od stycznia do sierpnia odnotowano 496 tego typu przestępstw. Przestępstwa te stanowią zaledwie 0,1 proc. wszystkich przestępstw stwierdzonych w Polsce w tym roku - odnotowano ich ogółem 518 tys. Bardzo ważny jest wzrost wykrywalności przestępstw w tej grupie. W tym roku wykrywalność wynosi ponad 46 proc. i jest najwyższa w ciągu ostatnich czterech lat (dla porównania w ubiegłym roku wykrywalność wynosiła 39,8 proc.).

Działania Policji w związku z przestępstwami z nienawiści

Na poziomie centralnym działa Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści, której głównym celem jest integracja działań i wymiana dobrych praktyk między różnymi środowiskami. W strukturach Policji funkcjonuje sieć policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka - pełnomocnik komendanta głównego Policji, jak również jego odpowiednicy w Komendzie Stołecznej Policji oraz komendach wojewódzkich, Centralnym Biurze Śledczym Policji i szkołach Policji. Pełnomocnicy zajmują się ochroną praw człowieka, realizacją zadań równego traktowania oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej w Policji. Wśród zadań pełnomocników znajdują się m.in. problemy związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw z nienawiści. Wypełniają również rolę „oficerów środowiskowych” ds. kontaktów z mniejszościami.

- Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji prowadzi monitoring postępowań wszczętych i zakończonych dotyczących przestępstw popełnionych z nienawiści. Na podstawie prowadzonych analiz wdrażane są nowe rozwiązania dotyczące zwalczania tego rodzaju przestępstw – powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Ponadto z inicjatywy Biura Kryminalnego KGP w każdej komendzie wojewódzkiej Policji oraz w Komendzie Stołecznej wyznaczeni zostali koordynatorzy wspomagający zwalczanie przestępstw z nienawiści. W miesięcznych zestawieniach funkcjonariusze przesyłają do Biura Kryminalnego KGP informacje na temat wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych.

- Dziś słyszymy o pojedynczych incydentach, którymi oczywiście zajmuje się Policja. Ale nie pamiętamy, że w październiku 2010 r. doszło do morderstwa z nienawiści w Łodzi. 62-latek z Częstochowy zastrzelił wtedy Marka Rosiaka, asystenta europosła PiS oraz ciężko zranił nożem inną osobę – stwierdził szef MSWiA.

Monitoring Internetu

Policja prowadzi również bieżący monitoring Internetu w zakresie ujawniania „mowy nienawiści” w treściach zamieszczanych na portalach społecznościowych, forach internetowych, serwisach internetowych grup narodowościowych oraz innych stronach. - W przypadku ujawnienia przestępstwa „mowy nienawiści”, prowadzone są dalsze czynności, zmierzające do ustalenia danych osobowych użytkowników odpowiedzialnych za ich propagowanie – podkreślił szef MSWiA.

W strukturach Policji (we wszystkich komendach wojewódzkich Policji) zostały utworzone komórki organizacyjne do walki z cyberprzestępczością, które również stale monitorują kwestie związane z „mową nienawiści”.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mkz/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.09.2016, 19:43
Źródło informacji MSWiA
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.