Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: także szkoły niepubliczne nie będą uwzględniać stopnia z religii i etyki w średniej ocen

11.04.2024, 12:47aktualizacja: 11.04.2024, 12:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Od 1 września 2024 r. oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej ocen, ani nie będą miały wpływu na to, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem - informuje Prawo.pl. Mimo że w tytule rozporządzenia, które reguluje tę zasadę, jest mowa o szkołach publicznych, to dotyczy ono także placówek niepublicznych - wskazuje serwis.

Minister edukacji narodowej w 1990 r. wydał instrukcję, która umożliwiała prowadzenie lekcji religii w szkołach. Tę kwestię szczegółowo uregulowało rozporządzenie z 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, które obowiązuje do dziś. Ponadto prawo do nauczania religii w szkołach gwarantowane jest w Konstytucji - przypomina Prawo.pl.

Prawo.pl podaje, że podstawą do wydania rozporządzenia, które wprowadza nowe przepisy, jest art. 44zb ustawy o systemie oświaty i podkreśla, że prawo oświatowe nie zawiera wzmianki o tym, by któreś z przepisów tych rozdziałów (w tym delegacja do wydania rozporządzenia) były w odniesieniu do szkół niepublicznych wyłączone.

„Z art. 14 ust. 3 wynika, że przepisy dotyczące oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów stosuje się w całości, co obejmuje również przepis dotyczący prac domowych, skoro ustawodawca zdecydował się go uwzględnić w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w rozdziale 3a u.s.o.” - wskazuje, cytowany przez Prawo.pl, prof. dr hab. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W przyszłym roku szkolnym mniej ma być też lekcji katechezy, choć przepisów, które regulowałyby liczbę godzin jeszcze nie ma. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka zapowiedziała, że z budżetu państwa finansowana będzie tylko jedna lekcja w tygodniu. Pojawiły się protesty, że to zmiana, która łamie Konkordat, nie ma w nim jednak zapisu, ile lekcji religii tygodniowo mają mieć uczniowie - przypomina Prawo.pl.

„To, co proponuje, czy będzie proponować - bo to jest dopiero pierwszy głos z jej strony płynący, który nie był, na ile mi wiadomo, dyskutowany nawet w kręgach nowego rządu, a tym bardziej w relacji do Kościoła, więc nie wiadomo, czy jej głos będzie powszechnie przyjęty - to kwestia osobistego przekonania pani minister” - komentuje sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, bp Artur Miziński. cytowany przez Prawo.pl.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/oswiata/oceny-z-religii-i-etyki-niewliczane-do-sredniej-ocen-rozporzadzenie,524459.html 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.04.2024, 12:47
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ