Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Trwa nabór na szkolenie dla urzędników z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

17.03.2023, 11:39aktualizacja: 17.03.2023, 11:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Logo UZP
Logo UZP
Urząd Zamówień Publicznych organizuje dwa jednodniowe szkolenia online z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Szkolenia przeznaczone są m.in. dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz pracowników jednostek podległych, zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.

Szkolenie odbędą się 4 oraz 13 kwietnia w formie zdalnej. Jak poinformowano w komunikacie UZP tematyka obydwu szkoleń jest taka sama i obejmuje instrumenty prawne w ustawie Prawo zamówień publicznych umożliwiające uwzględnianie aspektów społecznych w toku przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji zamówienia publicznego, jak również praktyczne doświadczenia zamawiającego w zakresie społecznych zamówień publicznych.

W programie przewidziano m.in. omówienie regulacji prawnych w zakresie: dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego, zamówień zastrzeżonych w przypadku wybranych usług społecznych, zdrowotnych oraz kulturalnych oraz wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Przedstawione będą też wymagania prawne związane z realizacją zamówienia w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych oraz kwestie aspektów społecznych w kryteriach oceny ofert.

Szkolenia są częścią projektu współfinansowanego ze środków europejskich pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są elektronicznie na adres: kinga.ostrowska@uzp.gov.pl, na który należy wysłać wypełniony formularz oraz oświadczenie uczestnika projektu. Szczegółowe zasady naboru dostępne są TUTAJ.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.03.2023, 11:39
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ