Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Zlecone: Badanie przeprowadzone przez organizację pozarządową ITGA dowodzi: Najnowsze zalecenia WHO zniszczą gospodarkę Afryki

05.11.2010, 11:18aktualizacja: 05.11.2010, 11:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

LIZBONA, Portugalia - (BUSINESS WIRE) - Raport dotyczący niezależnej oceny oddziaływania na gospodarkę (EIA - Economic Impact Assessment). Z opublikowanego dziś raportu wynika, że 3,6 mln miejsc pracy w sektorze uprawy tytoniu, w pięciu dotkniętych ubóstwem krajach Afryki, jest poważnie zagrożonych z powodu propozycji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W raporcie EIA czytamy: "znaczenie upraw tytoniu typu burley dla gospodarki Afryki oraz przewidywane efekty spadku jego produkcji" wskazują, że ponad 3,6 mln ludzi w Malawi, Mozambiku, Ugandzie, Zambii i Zimbabwe zarabia na życie, pracując bezpośrednio przy produkcji tytoniu. Rozwój sektora uprawy tytoniu ma bezpośredni lub pośredni wpływ na życie kolejnych 12 milionów ludzi. W raporcie podkreśla się, że jeżeli sprawdzi się najgorszy scenariusz, a więc skończy się światowe zapotrzebowanie na produkcję tytoniu burley, gospodarka Malawi może w ciągu roku ulec osłabieniu o 20%. Dalej czytamy, że gospodarka tego kraju będzie podnosić się z tego upadku przez kilka następnych dziesięcioleci. Zdarzenie to bardzo widocznie odbije się na całym regionie.

Najnowsze wytyczne WHO zawarte w Ramowej Konwencji Kontroli rynku wyrobów tytoniowych (FCTC - Framework Convention on Tobacco Control) dotyczą zakazu używania w wyrobach tytoniowych określonych składników. Zakaz ten ma na celu wyeliminowanie papierosów smakowych, których konsumpcja stanowi blisko połowę światowej konsumpcji papierosów, oraz zmniejszenie zapotrzebowania na tytoń burley i inne tytonie orientalne stosowane w produkcji tych papierosów. 171 krajów ma podjąć decyzję dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia wytycznych w trakcie następnej konferencji WHO (WHO Conference of the parties, COP), która odbędzie sie w Urugwaju w dniach 15-20 listopada. Zakaz ten został zaproponowany pomimo oficjalnego stwierdzenia WHO mówiącego, że wyroby tytoniowe niezawierające te składniki są równie szkodliwe.

Antonio Abrunhosa, dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Hodowców Tytoniu (ITGA - International Tobacco Growers Association), komentując raport EIA, powiedział: "Raport ten potwierdza to, co powtarzaliśmy od wielu miesięcy. Jeśli powyższe wytyczne WHO zostaną przyjęte, wówczas te z najuboższych państw Afryki, których funkcjonowanie zależy od produkcji tytoniu, staną w obliczu bardzo poważnego kryzysu ekonomicznego i społecznego spowodowanego niespotykaną wcześniej utratą miejsc pracy. Siedemdziesiąt procent osób pracujących w Malawi, w sposób pośredni lub bezpośredni, zatrudniona jest w sektorze uprawy tytoniu. Ci ludzie nie maja wyboru, a WHO również nie zapewnia im żadnego".

Pomimo podniesienia alarmu, prośba ITGA dotycząca zapewnienia miejsca podczas konferencji WHO została odrzucona. Rolnicy zostali przez WHO zlekceważeni i uznani za osoby "zakłócające porządek". Jednak coraz więcej państw, a także organizacji takich jak Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA), kwestionuje przyjęte przez WHO stanowisko. COMESA podczas ostatniego szczytu wezwała 19 państw członkowskich do odrzucenia propozycji WHO i wezwała ją do zapewnienia właściwych mechanizmów konsultacji osobom bezpośrednio zainteresowanym.

We wrześniu, 15 krajów członkowskich Karaibskiej Wspólnoty (CARICOM) podjęło podobną decyzję mającą na celu przeciwstawienie się propozycji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Co więcej, w ostatnich tygodniach, Ministrowie Rolnictwa i Handlu Unii Afrykańskiej także wyrazili swoje obawy, co do wytycznych dotyczących propozycji, prosząc o przełożenie podjęcia tych decyzji.

"Raport jasno ukazuje jak niszczycielskie skutki mogłyby przynieść w Afryce decyzje tego rodzaju i jak ważną sprawą jest, aby organizacja WHO w pełni zrozumiała, do czego prowadzą podobne propozycje. Decyzje podejmowane za zamkniętymi drzwiami, takie jak te dot. Urugwaju, nie powinny być tolerowane; nie w przypadku, gdy w grę wchodzą miliony źródeł utrzymania. Decyzja - co i gdzie rolnicy mogą uprawiać - nie może być podejmowana przez ministrów zdrowia i grupy antynikotynowe. Apelujemy do rządów poszczególnych państw, które wezmą udział w konferencji w Urugwaju, aby zakwestionowały te decyzje zanim będzie za późno" - wnioskuje Abrunhosa.

Uwagi do redaktorów:

1. Aby obejrzeć raport prosimy odwiedzić stronę: http://ingredientsban.tobaccoleaf.org/.

2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Hodowców Tytoniu (ITGA) jest organizacją non profit założoną w 1984 roku, która jako główny cel stawia sobie ukazanie światu sytuacji, w jakiej znalazły się miliony hodowców tytoniu. ITGA walczy o zyskanie rozgłosu na międzynarodową i krajową skalę, w celu zapewnienia rynkowi tytoniowemu długoterminowego bezpieczeństwa. Do ITGA należą hodowcy tytoniu z 26 krajów, które zapewniają 85% światowej produkcji tytoniu.

3. Raport został przeprowadzony i sporządzony przez NKC, wiodącą międzynarodowa firmę konsultingową zajmującą się kwestiami gospodarczymi.

4. Konferencja WHO odbędzie się w Punta del Este, w Urugwaju w dniach od 15 do 20 listopada 2010.

5. Hodowcy tytoniu, osoby doglądające tytoniu i pracujące przy jego przetwarzaniu, sprzedawcy, dostawcy nawozów i osoby zajmujące się zbieraniem plonów stanowią 3,6 mln potencjalnych bezrobotnych.

KONTAKT:

ITGA

John Read

tel. +447 774-476391, +351 272 325 901

e-mail: john.read@readdillon.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.11.2010, 11:18
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.