Newsletter

Zdrowie i styl życia

Unia Zdrowotna ma usprawnić zapobieganie chorobom i współpracę transgraniczną

16.09.2021, 14:29aktualizacja: 16.09.2021, 14:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Creative Commons CC BY 2.0, 2020
Creative Commons CC BY 2.0, 2020
Europosłowie deklarują gotowość do negocjacji z państwami członkowskimi, aby wzmocnić ramy zapobiegania chorobom i ich kontroli oraz wspólnie radzić sobie z transgranicznymi zagrożeniami zdrowia.

Wniosek w sprawie rozszerzenia uprawnień Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przyjęto stosunkiem głosów 598 do 84 przy 13 głosach wstrzymujących się. Europosłowie uważają, że państwa członkowskie Unii powinny opracować krajowe plany gotowości i reagowania, a także terminowo dostarczać wysokiej jakości porównywalne dane. Europosłowie chcą ponadto, by uprawnienia ECDC obejmowały również choroby niezakaźne, takie jak choroby układu krążenia i układu oddechowego, nowotwory, cukrzycę i choroby psychiczne.

Sprawozdawczyni wniosku europosłanka Joanna Kopcińska (ECR) powiedziała, że propozycje usprawnią współpracę, wymianę informacji, wiedzy fachowej i godnych naśladowania praktyk między państwami członkowskimi a Komisją, Komitetem ds. Bezpieczeństwa Zdrowia i ECDC. To z kolei zaowocuje, zdaniem europosłanki, większą gotowością i lepszą koordynacją reakcji na wyzwania w dziedzinie ochrony zdrowia.

„Postanowiliśmy także ulepszyć analizę i modelowanie danych, aby wspierać państwa członkowskie w kontroli ognisk zakażeń. Chcemy to osiągnąć dzięki gromadzeniu i przetwarzaniu większej liczby danych epidemiologicznych, przy czym kompetencje w dziedzinie ochrony zdrowia pozostaną w gestii państw członkowskich” – wyjaśniła.

Drugi wniosek, dotyczący wzmocnienia zdolności Unii do zapobiegania kryzysom, zwiększenia jej gotowości na sytuacje kryzysowe i zdolności reagowania kryzysowego, przyjęto podobną relacją głosów - 594 za przy 85 głosach przeciw i 16 głosach wstrzymujących się. Europosłowie podkreślają, że kryzys spowodowany pandemią koronawirusa pokazał, że na poziomie Unii potrzebne są dodatkowe działania, by wspierać współpracę między państwami członkowskimi, zwłaszcza w regionach przygranicznych. W tekście wniosku zaapelowano także o jasne procedury i większą przejrzystość we wspólnym udzielaniu zamówień publicznych w Unii oraz w zawieraniu związanych z nimi umów.

„Wizja >>Jedno zdrowie<< we wszystkich dziedzinach polityki unijnej musi być podstawą całego naszego systemu przewidywania i zarządzania kryzysowego. Kryzys COVID-19 pokazał, że zagrożenie zdrowia publicznego może zakłócić funkcjonowanie każdej części społeczeństwa europejskiego - powiedziała sprawozdawczyni wniosku francuska eurodeputowana Veronique Trillet-Lenoir (Renew). - W pełni popieram pomysł uczynienia wspólnej procedury zakupu produktów medycznych standardem. Unia ma większą siłę przetargową, gdy występuje w imieniu wszystkich państw członkowskich” - dodała.

W kontekście tworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej Komisja Europejska zaproponowała 11 listopada 2020 roku nowe ramy bezpieczeństwa zdrowotnego oparte na doświadczeniach walki z koronawirusem. Na ramy te składa się pakiet przepisów: wniosek w sprawie rozszerzenia uprawnień Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.09.2021, 14:29
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ